एगमार्कनेट
24 Feb 2020
गेहूँ : 147 औसत अधिकतम मूल्य: 2325 न्यूनतम मूल्य: 1650   |   गेहूँ : बंसी अधिकतम मूल्य: 2150 न्यूनतम मूल्य: 1750   |   गेहूँ : दड़ा अधिकतम मूल्य: 2400 न्यूनतम मूल्य: 1830   |   गेहूँ : कल्याण अधिकतम मूल्य: 2150 न्यूनतम मूल्य: 1950   |   गेहूँ : लोक-1 (नीलामी रेट) अधिकतम मूल्य: 2200 न्यूनतम मूल्य: 1800   |   गेहूँ : लोक-1 अधिकतम मूल्य: 2250 न्यूनतम मूल्य: 1900   |   गेहूँ : लोकवान अधिकतम मूल्य: 2354 न्यूनतम मूल्य: 1455   |   गेहूँ : लोकवान गुजरात अधिकतम मूल्य: 2240 न्यूनतम मूल्य: 1765   |   गेहूँ : मिलबर अधिकतम मूल्य: 2150 न्यूनतम मूल्य: 1850   |   गेहूँ : मिल क्वालिटी अधिकतम मूल्य: 1875 न्यूनतम मूल्य: 1800   |   गेहूँ : राजस्थान टुकड़ी अधिकतम मूल्य: 2395 न्यूनतम मूल्य: 1900   |   गेहूँ : फर्मी अधिकतम मूल्य: 2200 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   गेहूँ : देशी अधिकतम मूल्य: 2029 न्यूनतम मूल्य: 1955   |   गेहूँ : लाल अधिकतम मूल्य: 2800 न्यूनतम मूल्य: 2400   |   गेहूँ : सफेद अधिकतम मूल्य: 3229 न्यूनतम मूल्य: 1896   |   गेहूँ : एच.डी. अधिकतम मूल्य: 2400 न्यूनतम मूल्य: 2200   |   गेहूँ : ज्वारी अधिकतम मूल्य: 2651 न्यूनतम मूल्य: 1890   |   गेहूँ : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 4800 न्यूनतम मूल्य: 1620   |   गेहूँ : सुपर फाइन अधिकतम मूल्य: 3200 न्यूनतम मूल्य: 2700   |   गेहूँ : मध्यम अधिकतम मूल्य: 2335 न्यूनतम मूल्य: 2055   |   गेहूँ : अधिकतम मूल्य: 2255 न्यूनतम मूल्य: 1800   |   गेहूँ : संकर अधिकतम मूल्य: 2285 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   धान : धान अधिकतम मूल्य: 2210 न्यूनतम मूल्य: 1350   |   धान : पोन्नी अधिकतम मूल्य: 2907 न्यूनतम मूल्य: 1125   |   धान : राइट पौन्नी अधिकतम मूल्य: 1833 न्यूनतम मूल्य: 1400   |   धान : आई.आर.20 अधिकतम मूल्य: 1800 न्यूनतम मूल्य: 1750   |   धान : आई . आर. 36 अधिकतम मूल्य: 1835 न्यूनतम मूल्य: 1835   |   धान : आई .आर. 64 अधिकतम मूल्य: 1900 न्यूनतम मूल्य: 801   |   धान : एडीटी 37 अधिकतम मूल्य: 1720 न्यूनतम मूल्य: 1239   |   धान : एडीटी 39 अधिकतम मूल्य: 1583 न्यूनतम मूल्य: 1583   |   धान : पौम्मानी अधिकतम मूल्य: 1500 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   धान : 1001 अधिकतम मूल्य: 2000 न्यूनतम मूल्य: 1250   |   धान : सोना अधिकतम मूल्य: 1750 न्यूनतम मूल्य: 1750   |   धान : सोना महसूरी अधिकतम मूल्य: 2094 न्यूनतम मूल्य: 1669   |   धान : जया अधिकतम मूल्य: 1600 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   धान : पैडी महीन अधिकतम मूल्य: 2230 न्यूनतम मूल्य: 1750   |   धान : पैडी मध्यम अधिकतम मूल्य: 2020 न्यूनतम मूल्य: 1430   |   धान : पैडी मोटा अधिकतम मूल्य: 1875 न्यूनतम मूल्य: 1200   |   धान : आई . आर. 64 अधिकतम मूल्य: 1537 न्यूनतम मूल्य: 1529   |   धान : जी.आर. 11 अधिकतम मूल्य: 1700 न्यूनतम मूल्य: 1600   |   धान : बी.पी.टी. अधिकतम मूल्य: 2300 न्यूनतम मूल्य: 1339   |   धान : एमटीयू-1001 अधिकतम मूल्य: 1200 न्यूनतम मूल्य: 1200   |   धान : एमटीयू-1010 अधिकतम मूल्य: 1835 न्यूनतम मूल्य: 1815   |   धान : स्वर्ण मसूरी (नया) अधिकतम मूल्य: 1870 न्यूनतम मूल्य: 1650   |   धान : एम.एम.टी. अधिकतम मूल्य: 2338 न्यूनतम मूल्य: 1382   |   धान : सर्वती अधिकतम मूल्य: 1850 न्यूनतम मूल्य: 1780   |   धान : सामान्य अधिकतम मूल्य: 1950 न्यूनतम मूल्य: 1360   |   धान : ठीक अधिकतम मूल्य: 1600 न्यूनतम मूल्य: 1400   |   चावल : मोटा अधिकतम मूल्य: 4300 न्यूनतम मूल्य: 2330   |   चावल : सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ अधिकतम मूल्य: 5600 न्यूनतम मूल्य: 4100   |   चावल : फाइन अधिकतम मूल्य: 6000 न्यूनतम मूल्य: 2550   |   चावल : एच.वाई वी. अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 2350   |   चावल : तृतीय अधिकतम मूल्य: 3240 न्यूनतम मूल्य: 1900   |   चावल : आई आर 20 अधिकतम मूल्य: 3200 न्यूनतम मूल्य: 2580   |   चावल : आई आर-8 अधिकतम मूल्य: 2850 न्यूनतम मूल्य: 2600   |   चावल : मसूरी अधिकतम मूल्य: 3400 न्यूनतम मूल्य: 2400   |   चावल : मध्यम अधिकतम मूल्य: 4800 न्यूनतम मूल्य: 1800   |   चावल : चिरागा सम्बा कच्चा चावल अधिकतम मूल्य: 2100 न्यूनतम मूल्य: 2100   |   चावल : जया अधिकतम मूल्य: 3400 न्यूनतम मूल्य: 2600   |   चावल : सन्ना भट्टा अधिकतम मूल्य: 2500 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   चावल : सोना अधिकतम मूल्य: 5200 न्यूनतम मूल्य: 3800   |   चावल : रतनाचुड़ी (7185-749) अधिकतम मूल्य: 3450 न्यूनतम मूल्य: 3000   |   चावल : कट्टासाम्बर अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 2750   |   चावल : चिवड़ा अधिकतम मूल्य: 2800 न्यूनतम मूल्य: 1900   |   चावल : हन्सा अधिकतम मूल्य: 2700 न्यूनतम मूल्य: 2400   |   चावल : सामान्य अधिकतम मूल्य: 4150 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   मक्का : देशी लाल अधिकतम मूल्य: 1855 न्यूनतम मूल्य: 1515   |   मक्का : देशी सफेद अधिकतम मूल्य: 2250 न्यूनतम मूल्य: 1920   |   मक्का : हाइब्रिड लाल (कैटल फीड) अधिकतम मूल्य: 1700 न्यूनतम मूल्य: 1600   |   मक्का : हाइब्रिड पीली (कैटल फीड) अधिकतम मूल्य: 1895 न्यूनतम मूल्य: 1870   |   मक्का : हाइब्रिड#स्थानीय अधिकतम मूल्य: 2050 न्यूनतम मूल्य: 950   |   मक्का : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 1874 न्यूनतम मूल्य: 1186   |   मक्का : व्हाइट (सफेद) अधिकतम मूल्य: 2422 न्यूनतम मूल्य: 1650   |   मक्का : पीला अधिकतम मूल्य: 2285 न्यूनतम मूल्य: 1216   |   मक्का : हाइब्रिड अधिकतम मूल्य: 2250 न्यूनतम मूल्य: 1051   |   ज्वार : ज्वार (सफेद) अधिकतम मूल्य: 5500 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   ज्वार : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 2700 न्यूनतम मूल्य: 2170   |   ज्वार : ज्वार हाईब्रीड अधिकतम मूल्य: 2582 न्यूनतम मूल्य: 1114   |   ज्वार : लाल अधिकतम मूल्य: 2300 न्यूनतम मूल्य: 1710   |   बंगाली चना : औसत (साबुत) अधिकतम मूल्य: 8200 न्यूनतम मूल्य: 2209   |   बंगाली चना : देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) अधिकतम मूल्य: 5025 न्यूनतम मूल्य: 3500   |   बंगाली चना : देशी (साबुत) अधिकतम मूल्य: 5450 न्यूनतम मूल्य: 3000   |   बंगाली चना : छोटा (खंडित) अधिकतम मूल्य: 5270 न्यूनतम मूल्य: 4900   |   बंगाली चना : सफेद (साबुत) अधिकतम मूल्य: 3955 न्यूनतम मूल्य: 3795   |   बंगाली चना : गुलाबी अधिकतम मूल्य: 4620 न्यूनतम मूल्य: 4620   |   बंगाली चना : ज्वारी स्थानीय अधिकतम मूल्य: 4849 न्यूनतम मूल्य: 3000   |   बंगाली चना : कॉटा अधिकतम मूल्य: 3905 न्यूनतम मूल्य: 3000   |   बंगाली चना : चना (खंडित) अधिकतम मूल्य: 5300 न्यूनतम मूल्य: 5200   |   बंगाली चना : 999 अधिकतम मूल्य: 3590 न्यूनतम मूल्य: 3300   |   बंगाली चना : साहसिक अधिकतम मूल्य: 7000 न्यूनतम मूल्य: 6900   |   उड़द : राजकोट टी-9 अधिकतम मूल्य: 6655 न्यूनतम मूल्य: 5695   |   उड़द : देशी अधिकतम मूल्य: 11900 न्यूनतम मूल्य: 3000   |   उड़द : उड़द (साबुत) अधिकतम मूल्य: 11600 न्यूनतम मूल्य: 3600   |   उड़द : उड़द की दाल अधिकतम मूल्य: 12500 न्यूनतम मूल्य: 7500   |   उड़द : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 6933 न्यूनतम मूल्य: 6612   |   उड़द : हाईब्रीड अधिकतम मूल्य: 7055 न्यूनतम मूल्य: 3350   |   मूँग : हरा (साबुत) अधिकतम मूल्य: 11500 न्यूनतम मूल्य: 3329   |   मूँग : मूंग दाल-1 अधिकतम मूल्य: 12000 न्यूनतम मूल्य: 9700   |   मूँग : स्थानीय (साबुत) अधिकतम मूल्य: 6900 न्यूनतम मूल्य: 5600   |   मूँग : छोटा (खंडित) अधिकतम मूल्य: 9600 न्यूनतम मूल्य: 9400   |   मूँग : बोल्ड अधिकतम मूल्य: 7000 न्यूनतम मूल्य: 6900   |   मूँग : हाईब्रीड अधिकतम मूल्य: 8225 न्यूनतम मूल्य: 8225   |   मूँग : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 8000 न्यूनतम मूल्य: 4563   |   मूँग : अंकोला अधिकतम मूल्य: 7560 न्यूनतम मूल्य: 7260   |   मूँगफली : बड़ा (कोश युक्त) अधिकतम मूल्य: 6140 न्यूनतम मूल्य: 2849   |   मूँगफली : एफ.ए.कयू. अधिकतम मूल्य: 6500 न्यूनतम मूल्य: 3500   |   मूँगफली : गुंगरी (कोशयुक्त) अधिकतम मूल्य: 5913 न्यूनतम मूल्य: 3889   |   मूँगफली : डीएमवी-7 अधिकतम मूल्य: 5400 न्यूनतम मूल्य: 5320   |   मूँगफली : जेएल-24 अधिकतम मूल्य: 5500 न्यूनतम मूल्य: 4500   |   मूँगफली : बल्ली#हब्बू अधिकतम मूल्य: 5200 न्यूनतम मूल्य: 2689   |   मूँगफली : गेजे अधिकतम मूल्य: 5971 न्यूनतम मूल्य: 1002   |   मूँगफली : नट्टे अधिकतम मूल्य: 9500 न्यूनतम मूल्य: 3009   |   मूँगफली : हाईब्रीड अधिकतम मूल्य: 5400 न्यूनतम मूल्य: 4850   |   मूँगफली : बोल्ड अधिकतम मूल्य: 5300 न्यूनतम मूल्य: 3775   |   मूँगफली : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 6285 न्यूनतम मूल्य: 3009   |   मूँगफली : जी -20 अधिकतम मूल्य: 5255 न्यूनतम मूल्य: 3750   |   तिल : 95#5 अधिकतम मूल्य: 9070 न्यूनतम मूल्य: 9020   |   तिल : सफेद जैसा अधिकतम मूल्य: 9400 न्यूनतम मूल्य: 8700   |   तिल : लाल अधिकतम मूल्य: 12000 न्यूनतम मूल्य: 5106   |   तिल : सफेद अधिकतम मूल्य: 10125 न्यूनतम मूल्य: 6500   |   तिल : काला अधिकतम मूल्य: 15000 न्यूनतम मूल्य: 8525   |   तिल : तिल अधिकतम मूल्य: 11000 न्यूनतम मूल्य: 9375   |   सरसों : लोही काली अधिकतम मूल्य: 9560 न्यूनतम मूल्य: 3250   |   सरसों : राई यू.पी. अधिकतम मूल्य: 3460 न्यूनतम मूल्य: 3460   |   सरसों : सरसौं (काली) अधिकतम मूल्य: 4830 न्यूनतम मूल्य: 2800   |   सरसों : पीली (काली) अधिकतम मूल्य: 4200 न्यूनतम मूल्य: 3700   |   सरसों : सरसों अधिकतम मूल्य: 4400 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   सोयाबीन : पीला अधिकतम मूल्य: 4925 न्यूनतम मूल्य: 1560   |   सोयाबीन : काला अधिकतम मूल्य: 3501 न्यूनतम मूल्य: 3501   |   सोयाबीन : सोयाबीन अधिकतम मूल्य: 5300 न्यूनतम मूल्य: 2872   |   सूरजमुखी : बोल्ड अधिकतम मूल्य: 5388 न्यूनतम मूल्य: 3709   |   सूरजमुखी : सूर्यमुखी अधिकतम मूल्य: 4039 न्यूनतम मूल्य: 2819   |   सूरजमुखी : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 3725 न्यूनतम मूल्य: 3412   |   कपास : एच-4(ए)27 मिमी फाइन अधिकतम मूल्य: 6000 न्यूनतम मूल्य: 4500   |   कपास : शंकर 431 मिमी फाइन अधिकतम मूल्य: 5340 न्यूनतम मूल्य: 4500   |   कपास : शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन अधिकतम मूल्य: 5500 न्यूनतम मूल्य: 3455   |   कपास : एलएच-1556 अधिकतम मूल्य: 5500 न्यूनतम मूल्य: 1795   |   कपास : एफ-1054 अधिकतम मूल्य: 5200 न्यूनतम मूल्य: 4200   |   कपास : देशी अधिकतम मूल्य: 5680 न्यूनतम मूल्य: 4380   |   कपास : अमेरिकन अधिकतम मूल्य: 5450 न्यूनतम मूल्य: 3430   |   कपास : कपास (अनजिन्ड) अधिकतम मूल्य: 5500 न्यूनतम मूल्य: 3000   |   कपास : एच.बी. (अनजिन्ड) अधिकतम मूल्य: 5180 न्यूनतम मूल्य: 3755   |   कपास : एच.वाई. 4 (अनजिन्ड) अधिकतम मूल्य: 5220 न्यूनतम मूल्य: 4150   |   कपास : डीसीएच-32 (जिन्ड) अधिकतम मूल्य: 6100 न्यूनतम मूल्य: 5700   |   कपास : एम.सी.यू 5 अधिकतम मूल्य: 6169 न्यूनतम मूल्य: 3509   |   कपास : जी.सी.एच. अधिकतम मूल्य: 5480 न्यूनतम मूल्य: 2098   |   कपास : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 5265 न्यूनतम मूल्य: 4605   |   कपास : RCH-2 अधिकतम मूल्य: 4855 न्यूनतम मूल्य: 3600   |   कपास : Narma BT Cotton अधिकतम मूल्य: 5375 न्यूनतम मूल्य: 4000   |   जूट : टी.डी. 5 अधिकतम मूल्य: 4900 न्यूनतम मूल्य: 4050   |   सेब : अमेरिकन अधिकतम मूल्य: 5800 न्यूनतम मूल्य: 4850   |   सेब : डैलीसियस अधिकतम मूल्य: 7000 न्यूनतम मूल्य: 2300   |   सेब : कश्मीर#शिमला-2 अधिकतम मूल्य: 6700 न्यूनतम मूल्य: 3800   |   सेब : रॉयल डेलीसियस अधिकतम मूल्य: 5660 न्यूनतम मूल्य: 5420   |   सेब : शिमला अधिकतम मूल्य: 6000 न्यूनतम मूल्य: 5635   |   सेब : सेब अधिकतम मूल्य: 10400 न्यूनतम मूल्य: 2200   |   नारंगी : दार्जिलिंग अधिकतम मूल्य: 11000 न्यूनतम मूल्य: 2160   |   नारंगी : मध्यम अधिकतम मूल्य: 2700 न्यूनतम मूल्य: 2500   |   नारंगी : नागपुरी अधिकतम मूल्य: 2800 न्यूनतम मूल्य: 2440   |   नारंगी : संतरा अधिकतम मूल्य: 7000 न्यूनतम मूल्य: 700   |   केला : चम्पा अधिकतम मूल्य: 4500 न्यूनतम मूल्य: 1350   |   केला : मध्यम अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 800   |   केला : नन्द्रा बाले अधिकतम मूल्य: 5900 न्यूनतम मूल्य: 1800   |   केला : पका हुआ केला अधिकतम मूल्य: 3400 न्यूनतम मूल्य: 600   |   केला : पच्छा बाले अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 800   |   केला : एलक्की बाले अधिकतम मूल्य: 3800 न्यूनतम मूल्य: 2400   |   केला : लाल केला अधिकतम मूल्य: 5158 न्यूनतम मूल्य: 3400   |   केला : रसाकथाई अधिकतम मूल्य: 4600 न्यूनतम मूल्य: 2800   |   केला : पूवन अधिकतम मूल्य: 6700 न्यूनतम मूल्य: 2200   |   केला : रोबस्टा अधिकतम मूल्य: 3600 न्यूनतम मूल्य: 1400   |   केला : पलयमथोड़न अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 1100   |   केला : अमृतपानी अधिकतम मूल्य: 5200 न्यूनतम मूल्य: 1400   |   अनन्नास : अनन्नास अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 3000   |   अंगूर : अन्नाबेसहाय अधिकतम मूल्य: 9000 न्यूनतम मूल्य: 5000   |   अंगूर : काला अधिकतम मूल्य: 8300 न्यूनतम मूल्य: 3000   |   अंगूर : हरा अधिकतम मूल्य: 11150 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   अंगूर : सफेद अधिकतम मूल्य: 5250 न्यूनतम मूल्य: 3200   |   प्याज : बोम्बे (यू0पी0) अधिकतम मूल्य: 4200 न्यूनतम मूल्य: 4000   |   प्याज : ड्राई एफ.ए.क्यू. अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 3500   |   प्याज : नासिक अधिकतम मूल्य: 3600 न्यूनतम मूल्य: 1000   |   प्याज : लाल अधिकतम मूल्य: 4550 न्यूनतम मूल्य: 1180   |   प्याज : पूसा-लाल अधिकतम मूल्य: 3040 न्यूनतम मूल्य: 3000   |   प्याज : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 2700 न्यूनतम मूल्य: 500   |   प्याज : प्याज अधिकतम मूल्य: 8400 न्यूनतम मूल्य: 355   |   प्याज : पूना अधिकतम मूल्य: 2400 न्यूनतम मूल्य: 500   |   प्याज : बड़ा अधिकतम मूल्य: 3800 न्यूनतम मूल्य: 2500   |   प्याज : मध्यम अधिकतम मूल्य: 1950 न्यूनतम मूल्य: 1750   |   प्याज : छोटा अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 2800   |   प्याज : प्रथम किस्म अधिकतम मूल्य: 3200 न्यूनतम मूल्य: 1200   |   आलू : (लाल नैनीताल) अधिकतम मूल्य: 1800 न्यूनतम मूल्य: 600   |   आलू : देशी अधिकतम मूल्य: 1500 न्यूनतम मूल्य: 500   |   आलू : लाल अधिकतम मूल्य: 2800 न्यूनतम मूल्य: 1050   |   आलू : जालंधर अधिकतम मूल्य: 2000 न्यूनतम मूल्य: 600   |   आलू : ज्योति अधिकतम मूल्य: 2000 न्यूनतम मूल्य: 1040   |   आलू : बादशाह अधिकतम मूल्य: 1300 न्यूनतम मूल्य: 925   |   आलू : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 3500 न्यूनतम मूल्य: 700   |   आलू : आलू अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 400   |   आलू : बड़ा अधिकतम मूल्य: 2300 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   आलू : कुफरी मेघा अधिकतम मूल्य: 1165 न्यूनतम मूल्य: 950   |   लहसुन : ओसत अधिकतम मूल्य: 13400 न्यूनतम मूल्य: 1905   |   लहसुन : देशी अधिकतम मूल्य: 12800 न्यूनतम मूल्य: 6500   |   लहसुन : लहसुन अधिकतम मूल्य: 20000 न्यूनतम मूल्य: 2055   |   लहसुन : चाइना अधिकतम मूल्य: 18000 न्यूनतम मूल्य: 16000   |   लाल मिरची : लाल अधिकतम मूल्य: 17500 न्यूनतम मूल्य: 16000   |   सोंठ : सूखी अधिकतम मूल्य: 25000 न्यूनतम मूल्य: 5500   |   सोंठ : हाईब्रीड अधिकतम मूल्य: 6400 न्यूनतम मूल्य: 2800   |   सोंठ : वैजीटेबल - फ्रैश अधिकतम मूल्य: 7000 न्यूनतम मूल्य: 4000   |   बाजरा : बोल्ड अधिकतम मूल्य: 2150 न्यूनतम मूल्य: 1520   |   बाजरा : देशी अधिकतम मूल्य: 5455 न्यूनतम मूल्य: 1250   |   बाजरा : हाईब्रीड अधिकतम मूल्य: 2400 न्यूनतम मूल्य: 1450   |   बाजरा : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 1680 न्यूनतम मूल्य: 1630   |   बाजरा : छोटा अधिकतम मूल्य: 2030 न्यूनतम मूल्य: 1930   |   जव : दरा अधिकतम मूल्य: 2190 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   जव : देशी अधिकतम मूल्य: 2191 न्यूनतम मूल्य: 1825   |   रागी : फाइन अधिकतम मूल्य: 3200 न्यूनतम मूल्य: 1033   |   रागी : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 2300 न्यूनतम मूल्य: 1700   |   रागी : लाल अधिकतम मूल्य: 2800 न्यूनतम मूल्य: 2500   |   रागी : हाइब्रिड अधिकतम मूल्य: 1789 न्यूनतम मूल्य: 1729   |   रागी : आहार (पोल्ट्री क्वालिटी) अधिकतम मूल्य: 3400 न्यूनतम मूल्य: 2500   |   फूलगोभी : अफ्रीकन सरसों अधिकतम मूल्य: 1800 न्यूनतम मूल्य: 650   |   फूलगोभी : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 3500 न्यूनतम मूल्य: 200   |   फूलगोभी : फूलगोभी अधिकतम मूल्य: 6900 न्यूनतम मूल्य: 200   |   बैंगन : गोल अधिकतम मूल्य: 4500 न्यूनतम मूल्य: 450   |   बैंगन : गोल#लम्बा अधिकतम मूल्य: 4500 न्यूनतम मूल्य: 500   |   बैंगन : अरकासिला मट्टीगुला अधिकतम मूल्य: 2700 न्यूनतम मूल्य: 700   |   बैंगन : बैंगन अधिकतम मूल्य: 5500 न्यूनतम मूल्य: 100   |   काजू : स्थानीय (कच्चा) अधिकतम मूल्य: 10500 न्यूनतम मूल्य: 8000   |   काली गिरी : मालाबार अधिकतम मूल्य: 32268 न्यूनतम मूल्य: 23000   |   काली गिरी : उंगराब्लेड अधिकतम मूल्य: 28500 न्यूनतम मूल्य: 27500   |   काली गिरी : गरब्लेड अधिकतम मूल्य: 31500 न्यूनतम मूल्य: 27000   |   हलदी : फिंगर अधिकतम मूल्य: 7722 न्यूनतम मूल्य: 5706   |   हलदी : हल्दी स्टिक अधिकतम मूल्य: 11500 न्यूनतम मूल्य: 7000   |   हलदी : फिंगर अधिकतम मूल्य: 7070 न्यूनतम मूल्य: 4519   |   हलदी : बल्ब अधिकतम मूल्य: 6629 न्यूनतम मूल्य: 4099   |   जीरा बीज : साधारण अधिकतम मूल्य: 8177 न्यूनतम मूल्य: 6449   |   जीरा बीज : क्यूमीन सीड (जीरा) अधिकतम मूल्य: 16350 न्यूनतम मूल्य: 6570   |   जीरा बीज : मध्यम अधिकतम मूल्य: 13625 न्यूनतम मूल्य: 11500   |   धनिया : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 10200 न्यूनतम मूल्य: 600   |   धनिया : धनिया अधिकतम मूल्य: 6350 न्यूनतम मूल्य: 200   |   मेथी : मेथी अधिकतम मूल्य: 3500 न्यूनतम मूल्य: 300   |   मेथी बीज : मेथीबीज अधिकतम मूल्य: 8000 न्यूनतम मूल्य: 3308   |   अरहर : अरहर अधिकतम मूल्य: 5675 न्यूनतम मूल्य: 1050   |   अरहर : अरहर दाल (तूर) अधिकतम मूल्य: 10000 न्यूनतम मूल्य: 3203   |   अरहर : मध्यम अधिकतम मूल्य: 4600 न्यूनतम मूल्य: 3960   |   अरहर : Desi(Whole) अधिकतम मूल्य: 6100 न्यूनतम मूल्य: 4530   |   अरहर : Small (Whole) अधिकतम मूल्य: 5830 न्यूनतम मूल्य: 4000   |   अरहर : Local अधिकतम मूल्य: 5675 न्यूनतम मूल्य: 1519   |   अरहर : Hybrid अधिकतम मूल्य: 5670 न्यूनतम मूल्य: 3150   |   अरहर : Red अधिकतम मूल्य: 5231 न्यूनतम मूल्य: 3011   |   मटर : हरा मटर अधिकतम मूल्य: 13000 न्यूनतम मूल्य: 600   |   फूल : कुसुम अधिकतम मूल्य: 3826 न्यूनतम मूल्य: 3222   |   मसूर : मसूर दाल अधिकतम मूल्य: 9000 न्यूनतम मूल्य: 6300   |   मसूर : कला मसूर न्यू अधिकतम मूल्य: 5560 न्यूनतम मूल्य: 3900   |   मसूर : मसूर गोला अधिकतम मूल्य: 5860 न्यूनतम मूल्य: 3500   |   मटर खेत : मटर अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 1100   |   अलसी : अलसी अधिकतम मूल्य: 5300 न्यूनतम मूल्य: 4401   |   चीकू : सपोता अधिकतम मूल्य: 5200 न्यूनतम मूल्य: 1880   |   पपीता : पपीता अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 740   |   कलिंदा : तरबूज अधिकतम मूल्य: 2500 न्यूनतम मूल्य: 1200   |   ग्वार : ग्वार अधिकतम मूल्य: 6000 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   मुसम्मी : मौसमबी अधिकतम मूल्य: 6400 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   टमाटर : देशी अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 500   |   टमाटर : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 2000 न्यूनतम मूल्य: 460   |   टमाटर : हाइब्रिड अधिकतम मूल्य: 2500 न्यूनतम मूल्य: 500   |   टमाटर : टमाटर अधिकतम मूल्य: 3800 न्यूनतम मूल्य: 200   |   गुच्छित फलियां : सेम का गुच्छा अधिकतम मूल्य: 4500 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   करेला : करेला अधिकतम मूल्य: 14000 न्यूनतम मूल्य: 250   |   लौकी : बोटल गौर्ड अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 200   |   कोयला : पेठा अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 800   |   कद्दू : कद्दू अधिकतम मूल्य: 3200 न्यूनतम मूल्य: 300   |   भिन्डी : भिन्डी अधिकतम मूल्य: 6200 न्यूनतम मूल्य: 260   |   अमरथस : अमरंथस अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 1400   |   हरी मिर्च : हरी मिर्च अधिकतम मूल्य: 9000 न्यूनतम मूल्य: 500   |   पहाड़ी मिरची : मिर्च अधिकतम मूल्य: 2000 न्यूनतम मूल्य: 1600   |   लोबिया : लोबियामलान (शाकाहारी) अधिकतम मूल्य: 6300 न्यूनतम मूल्य: 700   |   कच्चे केले : कच्चा केला अधिकतम मूल्य: 5500 न्यूनतम मूल्य: 555   |   लोबिया : लोबियाम्लान (साबुत) अधिकतम मूल्य: 8000 न्यूनतम मूल्य: 2200   |   सेम : सेम (साबुत) अधिकतम मूल्य: 2600 न्यूनतम मूल्य: 1000   |   सेम : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   कसावा : टैपियोका अधिकतम मूल्य: 3200 न्यूनतम मूल्य: 1600   |   अमफोफैलस : अम्फोफैलस अधिकतम मूल्य: 3500 न्यूनतम मूल्य: 1800   |   हरी सोंठ : कच्चा अदरक अधिकतम मूल्य: 12400 न्यूनतम मूल्य: 1700   |   धनिया बीज : धनिया बीज अधिकतम मूल्य: 12000 न्यूनतम मूल्य: 3870   |   धनिया बीज : पूर्ण हरा अधिकतम मूल्य: 8005 न्यूनतम मूल्य: 3750   |   धनिया बीज : मध्यम हरा अधिकतम मूल्य: 5080 न्यूनतम मूल्य: 4005   |   काबुली चना : कुलथी (साबूत) अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   नवाने : नवाने हाइब्रिड अधिकतम मूल्य: 3575 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   अन्डी के बीज : एरंड का बीज अधिकतम मूल्य: 3845 न्यूनतम मूल्य: 3000   |   अन्डी के बीज : एरंड अधिकतम मूल्य: 3740 न्यूनतम मूल्य: 3610   |   कोपरा : कोपरा अधिकतम मूल्य: 11096 न्यूनतम मूल्य: 3500   |   कोपरा : गेंद अधिकतम मूल्य: 9400 न्यूनतम मूल्य: 9300   |   सुखी मिर्ची : ब्यादगी अधिकतम मूल्य: 16000 न्यूनतम मूल्य: 14000   |   सुखी मिर्ची : डब्बी अधिकतम मूल्य: 28099 न्यूनतम मूल्य: 3520   |   सुखी मिर्ची : कड्डी अधिकतम मूल्य: 23109 न्यूनतम मूल्य: 2200   |   सुखी मिर्ची : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 15599 न्यूनतम मूल्य: 3120   |   सुखी मिर्ची : गुन्टूर अधिकतम मूल्य: 15500 न्यूनतम मूल्य: 1000   |   सुखी मिर्ची : सूखी मिर्च अधिकतम मूल्य: 23750 न्यूनतम मूल्य: 12000   |   सोफ़ : Soanf अधिकतम मूल्य: 15650 न्यूनतम मूल्य: 4800   |   अजवाईन : Ajwan अधिकतम मूल्य: 11500 न्यूनतम मूल्य: 6325   |   नारियल : नारियल अधिकतम मूल्य: 17000 न्यूनतम मूल्य: 1800   |   नारियल : बड़ा अधिकतम मूल्य: 30000 न्यूनतम मूल्य: 2200   |   नारियल : मध्यम अधिकतम मूल्य: 16000 न्यूनतम मूल्य: 1100   |   नारियल : ग्रेड-I अधिकतम मूल्य: 23000 न्यूनतम मूल्य: 1008   |   नारियल : ग्रेड-III अधिकतम मूल्य: 16000 न्यूनतम मूल्य: 10000   |   रतालू : होसूर लाल अधिकतम मूल्य: 1800 न्यूनतम मूल्य: 1750   |   रतालू : होसूर हरा अधिकतम मूल्य: 1100 न्यूनतम मूल्य: 700   |   रतालू : शकरकन्द अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 500   |   गाजर : पुसाकेसर अधिकतम मूल्य: 1380 न्यूनतम मूल्य: 750   |   गाजर : गाजर अधिकतम मूल्य: 7900 न्यूनतम मूल्य: 400   |   बंदगोभी : गोभी अधिकतम मूल्य: 3500 न्यूनतम मूल्य: 100   |   चचेंड़ा : चिचिण्डा अधिकतम मूल्य: 3500 न्यूनतम मूल्य: 600   |   चुकन्दर : बीटरूट अधिकतम मूल्य: 6780 न्यूनतम मूल्य: 400   |   सफेद कद्दू : सफेद कद्दू अधिकतम मूल्य: 2200 न्यूनतम मूल्य: 250   |   ककडी : खीरा अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 300   |   रिज गार्ड (तोरी) : काली तोरी अधिकतम मूल्य: 3400 न्यूनतम मूल्य: 700   |   मूली : मूली अधिकतम मूल्य: 2500 न्यूनतम मूल्य: 200   |   ठोंडेकाई : थोन्डेकाई अधिकतम मूल्य: 1200 न्यूनतम मूल्य: 800   |   शलगम : मिर्च अधिकतम मूल्य: 8000 न्यूनतम मूल्य: 1000   |   हरा ऑवले : कच्चा आवरे (साबुत) अधिकतम मूल्य: 3200 न्यूनतम मूल्य: 2700   |   अलसांडीकाई : अलसांडेकाई अधिकतम मूल्य: 2400 न्यूनतम मूल्य: 1600   |   सहजन की फली : ड्रमस्टीक अधिकतम मूल्य: 12400 न्यूनतम मूल्य: 3300   |   चपरड आवले : चप्प्राडा आवरेकाई अधिकतम मूल्य: 2400 न्यूनतम मूल्य: 1400   |   पत्ती सब्जी : पत्तेदार सब्जियां अधिकतम मूल्य: 2400 न्यूनतम मूल्य: 300   |   आम : मैंगो - रा- राइप अधिकतम मूल्य: 6000 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   मीठा कद्दू : मीठा कद्दू अधिकतम मूल्य: 2300 न्यूनतम मूल्य: 600   |   भिगोया हुआ मटर : भिगोया हुआ मटर अधिकतम मूल्य: 4500 न्यूनतम मूल्य: 1300   |   सीमेबाडनेकाई : सीमेबडानेंकाई अधिकतम मूल्य: 1000 न्यूनतम मूल्य: 800   |   नूल खोल : नूल खोल अधिकतम मूल्य: 2000 न्यूनतम मूल्य: 400   |   सुवर्णा गड्डे : सूवर्णागड्डे अधिकतम मूल्य: 2000 न्यूनतम मूल्य: 500   |   नीबू : Lime अधिकतम मूल्य: 2150 न्यूनतम मूल्य: 300   |   कटहल का फल : कठहल अधिकतम मूल्य: 2800 न्यूनतम मूल्य: 800   |   अमरूद : अमरूद अधिकतम मूल्य: 7000 न्यूनतम मूल्य: 700   |   खरबूजा : खरबूजा अधिकतम मूल्य: 3800 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   अनार : अनार अधिकतम मूल्य: 9000 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   कोमल नारियल : कच्चा नारियल अधिकतम मूल्य: 22000 न्यूनतम मूल्य: 1200   |   सूवा (दिलसीड) : सूवा (दिल सीड) अधिकतम मूल्य: 4175 न्यूनतम मूल्य: 3555   |   मसूर दाल : मसूरी दाल अधिकतम मूल्य: 10500 न्यूनतम मूल्य: 5300   |   मसूर दाल : काला मसूर न्यू अधिकतम मूल्य: 7400 न्यूनतम मूल्य: 7000   |   मसूर दाल : मसूर गोला अधिकतम मूल्य: 5830 न्यूनतम मूल्य: 4081   |   तूर दाल : तूर दाल अधिकतम मूल्य: 9100 न्यूनतम मूल्य: 5500   |   बंगली चना दाल : चना दाल अधिकतम मूल्य: 6180 न्यूनतम मूल्य: 5100   |   बंगली चना दाल : अन्य अधिकतम मूल्य: 5950 न्यूनतम मूल्य: 2501   |   उर्द की दाल : उड़द की दाल अधिकतम मूल्य: 12700 न्यूनतम मूल्य: 1801   |   मूग दाळ : मूंग दाल अधिकतम मूल्य: 11000 न्यूनतम मूल्य: 7250   |   मूँगफली का बीज : मूंगफली का बीज अधिकतम मूल्य: 8700 न्यूनतम मूल्य: 5100   |   आवरे दाल : ऑवरे दाल अधिकतम मूल्य: 4800 न्यूनतम मूल्य: 1421   |   मुनक्का : किशमिश अधिकतम मूल्य: 26000 न्यूनतम मूल्य: 12000   |   पट्टी : डी.सी.एच. अधिकतम मूल्य: 5439 न्यूनतम मूल्य: 4221   |   अलसांडे ग्राम : अलसाडे ग्राम अधिकतम मूल्य: 8000 न्यूनतम मूल्य: 3260   |   चेनंगी दाल : चेनंगी दाल अधिकतम मूल्य: 6200 न्यूनतम मूल्य: 6000   |   हांथी रतालू : Elephant Yam (Suran) अधिकतम मूल्य: 2100 न्यूनतम मूल्य: 1100   |   फरसबी : French Beans (Frasbean) अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 600   |   इण्डियन बिन्स (सीम) : Indian Beans (Seam) अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 1800   |   पालक (भाजी) : Little gourd (Kundru) अधिकतम मूल्य: 2600 न्यूनतम मूल्य: 2400   |   दागदार तुरई (परवल) : Pointed gourd (Parval) अधिकतम मूल्य: 7600 न्यूनतम मूल्य: 2100   |   गोल तुरई : Round gourd अधिकतम मूल्य: 1288 न्यूनतम मूल्य: 800   |   मटर कोड : Peas cod अधिकतम मूल्य: 4200 न्यूनतम मूल्य: 800   |   हल्दी : Turmeric (raw) अधिकतम मूल्य: 1800 न्यूनतम मूल्य: 1760   |   नीबू : Lemon अधिकतम मूल्य: 6000 न्यूनतम मूल्य: 900   |   लोकी : Sponge gourd अधिकतम मूल्य: 4510 न्यूनतम मूल्य: 430   |   कच्चा पपीता : Papaya (Raw) अधिकतम मूल्य: 1850 न्यूनतम मूल्य: 1800   |   मूँगफली : मूंगफली (खंडित) अधिकतम मूल्य: 5550 न्यूनतम मूल्य: 5100   |   कोलाकैसिया : Colacasia अधिकतम मूल्य: 5100 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   किन्नू : किन्नू अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 150   |   मसरूम : मशरूम अधिकतम मूल्य: 9500 न्यूनतम मूल्य: 7400   |   सलजम : शलजम अधिकतम मूल्य: 900 न्यूनतम मूल्य: 400   |   पालक : पालक अधिकतम मूल्य: 1500 न्यूनतम मूल्य: 200   |   सरसों : इण्डियन कोल्जा (सारसन) अधिकतम मूल्य: 600 न्यूनतम मूल्य: 400   |   मटर : मटर (सूखा) अधिकतम मूल्य: 5800 न्यूनतम मूल्य: 3190   |   टिन्डा : टिण्डा अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   लिची : लीची अधिकतम मूल्य: 1280 न्यूनतम मूल्य: 1230   |   आवला : आंवला अधिकतम मूल्य: 7400 न्यूनतम मूल्य: 1250   |   बेर : बेर (जिजीफस) अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 700   |   हरा प्याज : हरा प्याज अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 500   |   पुदीना : मिनट (पुदीना) अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 1300   |   काबुली चने : काबली चना (चिकपीज-व्हाइट) अधिकतम मूल्य: 8000 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   काबुली चने : Kabul Small अधिकतम मूल्य: 5110 न्यूनतम मूल्य: 5080   |   सफेद मटर : सफेद मटर अधिकतम मूल्य: 6200 न्यूनतम मूल्य: 3000   |   ग्वार के बीज (क्लस्टर सेम के बीज) : पूरा का पूरा अधिकतम मूल्य: 3650 न्यूनतम मूल्य: 3050   |   ग्वार के बीज (क्लस्टर सेम के बीज) : विभाजित करें अधिकतम मूल्य: 3625 न्यूनतम मूल्य: 3250   |   धान : Basumathi अधिकतम मूल्य: 2650 न्यूनतम मूल्य: 2100   |   धान : 1121 अधिकतम मूल्य: 3201 न्यूनतम मूल्य: 1853   |   धान : SuperFine(Basmati) अधिकतम मूल्य: 2100 न्यूनतम मूल्य: 1840   |   धान : Sugandha अधिकतम मूल्य: 2250 न्यूनतम मूल्य: 1800   |   धान : Basmati 1509 अधिकतम मूल्य: 2580 न्यूनतम मूल्य: 1940   |