एगमार्कनेट
29 Mar 2023
गेहूँ : 147 औसत अधिकतम मूल्य: 2954 न्यूनतम मूल्य: 1900   |   गेहूँ : बंसी अधिकतम मूल्य: 2450 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   गेहूँ : दड़ा अधिकतम मूल्य: 2600 न्यूनतम मूल्य: 1920   |   गेहूँ : कल्याण अधिकतम मूल्य: 2850 न्यूनतम मूल्य: 2650   |   गेहूँ : लोकवान अधिकतम मूल्य: 2920 न्यूनतम मूल्य: 1800   |   गेहूँ : मिल क्वालिटी अधिकतम मूल्य: 2125 न्यूनतम मूल्य: 1870   |   गेहूँ : एम.पी. शरबती अधिकतम मूल्य: 3060 न्यूनतम मूल्य: 2530   |   गेहूँ : शरबती अधिकतम मूल्य: 4500 न्यूनतम मूल्य: 2800   |   गेहूँ : 1482 अधिकतम मूल्य: 2400 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   गेहूँ : देशी अधिकतम मूल्य: 2130 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   गेहूँ : ज्वारी अधिकतम मूल्य: 4290 न्यूनतम मूल्य: 3340   |   गेहूँ : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 1700   |   गेहूँ : मध्यम अधिकतम मूल्य: 2250 न्यूनतम मूल्य: 2150   |   गेहूँ : अधिकतम मूल्य: 3785 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   गेहूँ : संकर अधिकतम मूल्य: 2220 न्यूनतम मूल्य: 2200   |   धान : धान अधिकतम मूल्य: 2427 न्यूनतम मूल्य: 1350   |   धान : पोन्नी अधिकतम मूल्य: 2550 न्यूनतम मूल्य: 2050   |   धान : राइट पौन्नी अधिकतम मूल्य: 2052 न्यूनतम मूल्य: 1864   |   धान : आई .आर. 64 अधिकतम मूल्य: 2060 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   धान : एडीटी 37 अधिकतम मूल्य: 1919 न्यूनतम मूल्य: 1505   |   धान : एडीटी 39 अधिकतम मूल्य: 1919 न्यूनतम मूल्य: 1587   |   धान : एडीटी 43 अधिकतम मूल्य: 2200 न्यूनतम मूल्य: 1750   |   धान : एएसटी 16 अधिकतम मूल्य: 2000 न्यूनतम मूल्य: 1940   |   धान : सीओ. 42 अधिकतम मूल्य: 1759 न्यूनतम मूल्य: 1559   |   धान : सीओ. 43 अधिकतम मूल्य: 1900 न्यूनतम मूल्य: 1800   |   धान : 1001 अधिकतम मूल्य: 2338 न्यूनतम मूल्य: 1539   |   धान : सोना अधिकतम मूल्य: 2307 न्यूनतम मूल्य: 2017   |   धान : सोना महसूरी अधिकतम मूल्य: 2040 न्यूनतम मूल्य: 2040   |   धान : पैडी महीन अधिकतम मूल्य: 2150 न्यूनतम मूल्य: 1600   |   धान : पैडी मध्यम अधिकतम मूल्य: 1980 न्यूनतम मूल्य: 1650   |   धान : पैडी मोटा अधिकतम मूल्य: 2040 न्यूनतम मूल्य: 1600   |   धान : आई . आर. 64 अधिकतम मूल्य: 2060 न्यूनतम मूल्य: 1890   |   धान : बी.पी.टी. अधिकतम मूल्य: 2612 न्यूनतम मूल्य: 1719   |   धान : स्वर्ण मसूरी (पुराना) अधिकतम मूल्य: 2050 न्यूनतम मूल्य: 1550   |   धान : सम्बा मसूरी अधिकतम मूल्य: 2060 न्यूनतम मूल्य: 2060   |   धान : एमटीयू-1001 अधिकतम मूल्य: 1620 न्यूनतम मूल्य: 1530   |   धान : एमटीयू-1010 अधिकतम मूल्य: 2200 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   धान : स्वर्ण मसूरी (नया) अधिकतम मूल्य: 2080 न्यूनतम मूल्य: 1620   |   धान : एम.एम.टी. अधिकतम मूल्य: 2649 न्यूनतम मूल्य: 1411   |   धान : सर्वती अधिकतम मूल्य: 2900 न्यूनतम मूल्य: 2900   |   धान : सामान्य अधिकतम मूल्य: 2200 न्यूनतम मूल्य: 1300   |   धान : ठीक अधिकतम मूल्य: 2890 न्यूनतम मूल्य: 2040   |   चावल : 1009 कार अधिकतम मूल्य: 2350 न्यूनतम मूल्य: 2250   |   चावल : मोटा अधिकतम मूल्य: 4500 न्यूनतम मूल्य: 2190   |   चावल : फाइन अधिकतम मूल्य: 4800 न्यूनतम मूल्य: 2650   |   चावल : एच.वाई वी. अधिकतम मूल्य: 2900 न्यूनतम मूल्य: 2700   |   चावल : तृतीय अधिकतम मूल्य: 3200 न्यूनतम मूल्य: 1950   |   चावल : आई आर-8 अधिकतम मूल्य: 3800 न्यूनतम मूल्य: 3600   |   चावल : मसूरी अधिकतम मूल्य: 3850 न्यूनतम मूल्य: 2900   |   चावल : सोना मंसूरी नन बासमती अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 2750   |   चावल : सुपर फाइन अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 4200   |   चावल : जया अधिकतम मूल्य: 3300 न्यूनतम मूल्य: 3100   |   चावल : सोना अधिकतम मूल्य: 5600 न्यूनतम मूल्य: 2200   |   चावल : रतनाचुड़ी (7185-749) अधिकतम मूल्य: 3800 न्यूनतम मूल्य: 3400   |   चावल : हन्सा अधिकतम मूल्य: 2300 न्यूनतम मूल्य: 2200   |   चावल : मटा उसना अधिकतम मूल्य: 4800 न्यूनतम मूल्य: 4600   |   चावल : सामान्य अधिकतम मूल्य: 3500 न्यूनतम मूल्य: 1900   |   मक्का : देशी लाल अधिकतम मूल्य: 2600 न्यूनतम मूल्य: 1900   |   मक्का : हाइब्रिड#स्थानीय अधिकतम मूल्य: 2150 न्यूनतम मूल्य: 1755   |   मक्का : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 2359 न्यूनतम मूल्य: 1761   |   मक्का : व्हाइट (सफेद) अधिकतम मूल्य: 2750 न्यूनतम मूल्य: 2200   |   मक्का : पीला अधिकतम मूल्य: 2500 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   मक्का : हाइब्रिड अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 1962   |   ज्वार : ज्वार (सफेद) अधिकतम मूल्य: 5116 न्यूनतम मूल्य: 1806   |   ज्वार : ज्वार हाईब्रीड अधिकतम मूल्य: 2250 न्यूनतम मूल्य: 2250   |   ज्वार : लाल अधिकतम मूल्य: 4900 न्यूनतम मूल्य: 2700   |   बंगाली चना : औसत (साबुत) अधिकतम मूल्य: 7500 न्यूनतम मूल्य: 3111   |   बंगाली चना : देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) अधिकतम मूल्य: 4680 न्यूनतम मूल्य: 3760   |   बंगाली चना : देशी (साबुत) अधिकतम मूल्य: 6000 न्यूनतम मूल्य: 4400   |   बंगाली चना : छोटा (खंडित) अधिकतम मूल्य: 5875 न्यूनतम मूल्य: 5675   |   बंगाली चना : गुलाबी अधिकतम मूल्य: 5335 न्यूनतम मूल्य: 5335   |   बंगाली चना : ज्वारी स्थानीय अधिकतम मूल्य: 5091 न्यूनतम मूल्य: 2660   |   बंगाली चना : काबुल 100 कि.ग्रा. अधिकतम मूल्य: 7055 न्यूनतम मूल्य: 3915   |   बंगाली चना : चना (खंडित) अधिकतम मूल्य: 5480 न्यूनतम मूल्य: 4445   |   बंगाली चना : 999 अधिकतम मूल्य: 5550 न्यूनतम मूल्य: 4250   |   बंगाली चना : साहसिक अधिकतम मूल्य: 5390 न्यूनतम मूल्य: 5320   |   उड़द : देशी अधिकतम मूल्य: 6520 न्यूनतम मूल्य: 6350   |   उड़द : उड़द (साबुत) अधिकतम मूल्य: 11500 न्यूनतम मूल्य: 6300   |   उड़द : उड़द की दाल अधिकतम मूल्य: 12000 न्यूनतम मूल्य: 11000   |   उड़द : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 6850 न्यूनतम मूल्य: 6500   |   मूँग : हरा (साबुत) अधिकतम मूल्य: 11000 न्यूनतम मूल्य: 6500   |   मूँग : मूंग दाल-1 अधिकतम मूल्य: 12000 न्यूनतम मूल्य: 11000   |   मूँग : स्थानीय (साबुत) अधिकतम मूल्य: 8296 न्यूनतम मूल्य: 7715   |   मूँग : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 8500 न्यूनतम मूल्य: 5256   |   मूँग : अंकोला अधिकतम मूल्य: 7415 न्यूनतम मूल्य: 7236   |   मूँगफली : बड़ा (कोश युक्त) अधिकतम मूल्य: 6895 न्यूनतम मूल्य: 5169   |   मूँगफली : एफ.ए.कयू. अधिकतम मूल्य: 8800 न्यूनतम मूल्य: 8600   |   मूँगफली : गुंगरी (कोशयुक्त) अधिकतम मूल्य: 7350 न्यूनतम मूल्य: 3600   |   मूँगफली : बल्ली#हब्बू अधिकतम मूल्य: 8130 न्यूनतम मूल्य: 3500   |   मूँगफली : गेजे अधिकतम मूल्य: 7548 न्यूनतम मूल्य: 2106   |   मूँगफली : हाईब्रीड अधिकतम मूल्य: 6850 न्यूनतम मूल्य: 6750   |   मूँगफली : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 7479 न्यूनतम मूल्य: 3156   |   तिल : काला अधिकतम मूल्य: 15650 न्यूनतम मूल्य: 12535   |   सरसों : लोही काली अधिकतम मूल्य: 5725 न्यूनतम मूल्य: 4800   |   सरसों : सरसौं (काली) अधिकतम मूल्य: 5700 न्यूनतम मूल्य: 4200   |   सरसों : पीली (काली) अधिकतम मूल्य: 5915 न्यूनतम मूल्य: 5100   |   सरसों : सरसों अधिकतम मूल्य: 6500 न्यूनतम मूल्य: 4700   |   सरसों : बड़ी 100 कि.ग्रा. अधिकतम मूल्य: 5650 न्यूनतम मूल्य: 4700   |   सोयाबीन : पीला अधिकतम मूल्य: 5480 न्यूनतम मूल्य: 3255   |   सोयाबीन : सोयाबीन अधिकतम मूल्य: 5300 न्यूनतम मूल्य: 2499   |   सूरजमुखी : सूर्यमुखी अधिकतम मूल्य: 5009 न्यूनतम मूल्य: 4449   |   कपास : एच-4(ए)27 मिमी फाइन अधिकतम मूल्य: 7600 न्यूनतम मूल्य: 7300   |   कपास : शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन अधिकतम मूल्य: 7521 न्यूनतम मूल्य: 7371   |   कपास : देशी अधिकतम मूल्य: 7755 न्यूनतम मूल्य: 7400   |   कपास : अमेरिकन अधिकतम मूल्य: 7700 न्यूनतम मूल्य: 7065   |   कपास : कपास (अनजिन्ड) अधिकतम मूल्य: 8100 न्यूनतम मूल्य: 6000   |   कपास : 170-सीओ2 (अनजिन्ड) अधिकतम मूल्य: 9000 न्यूनतम मूल्य: 7000   |   कपास : ए.के.235 (अनजिन्ड) अधिकतम मूल्य: 8000 न्यूनतम मूल्य: 7000   |   कपास : एच.बी. (अनजिन्ड) अधिकतम मूल्य: 7880 न्यूनतम मूल्य: 6880   |   कपास : 170-सी2 (जिन्ड) अधिकतम मूल्य: 6080 न्यूनतम मूल्य: 6080   |   कपास : एम.सी.यू 5 अधिकतम मूल्य: 7300 न्यूनतम मूल्य: 6100   |   कपास : एल.आर.ए. अधिकतम मूल्य: 6300 न्यूनतम मूल्य: 6200   |   कपास : ब्रम्हा अधिकतम मूल्य: 7100 न्यूनतम मूल्य: 5980   |   कपास : बनी अधिकतम मूल्य: 7621 न्यूनतम मूल्य: 7601   |   कपास : RCH-2 अधिकतम मूल्य: 7500 न्यूनतम मूल्य: 5980   |   जूट : टी.डी. 5 अधिकतम मूल्य: 5700 न्यूनतम मूल्य: 4500   |   सेब : अमेरिकन अधिकतम मूल्य: 14000 न्यूनतम मूल्य: 7160   |   सेब : डैलीसियस अधिकतम मूल्य: 14000 न्यूनतम मूल्य: 1050   |   सेब : गोल्डन अधिकतम मूल्य: 7460 न्यूनतम मूल्य: 7340   |   सेब : कश्मीर#शिमला-2 अधिकतम मूल्य: 8400 न्यूनतम मूल्य: 5200   |   सेब : कल्लू रॉयल डेलीसियस अधिकतम मूल्य: 11000 न्यूनतम मूल्य: 2200   |   सेब : रेड गोल्ड अधिकतम मूल्य: 3600 न्यूनतम मूल्य: 3400   |   सेब : रॉयल डेलीसियस अधिकतम मूल्य: 12000 न्यूनतम मूल्य: 3200   |   सेब : शिमला अधिकतम मूल्य: 15000 न्यूनतम मूल्य: 330   |   सेब : सेब अधिकतम मूल्य: 20500 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   नारंगी : दार्जिलिंग अधिकतम मूल्य: 7500 न्यूनतम मूल्य: 750   |   नारंगी : मध्यम अधिकतम मूल्य: 7600 न्यूनतम मूल्य: 4050   |   नारंगी : नागपुरी अधिकतम मूल्य: 6000 न्यूनतम मूल्य: 3400   |   नारंगी : संतरा अधिकतम मूल्य: 8000 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   केला : बेसराई अधिकतम मूल्य: 2850 न्यूनतम मूल्य: 2800   |   केला : चम्पा अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 4000   |   केला : खांदेश अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 3000   |   केला : मध्यम अधिकतम मूल्य: 4100 न्यूनतम मूल्य: 1000   |   केला : सामान्य बड़ा अधिकतम मूल्य: 3200 न्यूनतम मूल्य: 2800   |   केला : नन्द्रा बाले अधिकतम मूल्य: 8000 न्यूनतम मूल्य: 1000   |   केला : पका हुआ केला अधिकतम मूल्य: 6500 न्यूनतम मूल्य: 1200   |   केला : पच्छा बाले अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 600   |   केला : एलक्की बाले अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 1000   |   केला : नौटी बाले अधिकतम मूल्य: 2000 न्यूनतम मूल्य: 600   |   केला : लाल केला अधिकतम मूल्य: 6900 न्यूनतम मूल्य: 3700   |   केला : रसाकथाई अधिकतम मूल्य: 4700 न्यूनतम मूल्य: 4000   |   केला : पूवन अधिकतम मूल्य: 6500 न्यूनतम मूल्य: 2200   |   केला : रोबस्टा अधिकतम मूल्य: 3600 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   केला : पलयमथोड़न अधिकतम मूल्य: 4800 न्यूनतम मूल्य: 1000   |   केला : अमृतपानी अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 1350   |   केला : भूषवाली पंचा अधिकतम मूल्य: 1360 न्यूनतम मूल्य: 1320   |   आम : सफेदा अधिकतम मूल्य: 12500 न्यूनतम मूल्य: 2500   |   आम : तोतापरी अधिकतम मूल्य: 5500 न्यूनतम मूल्य: 3000   |   आम : दशहरी अधिकतम मूल्य: 7000 न्यूनतम मूल्य: 6000   |   आम : हापस (अलफासो) अधिकतम मूल्य: 25000 न्यूनतम मूल्य: 10000   |   आम : मलगोआ अधिकतम मूल्य: 10000 न्यूनतम मूल्य: 6000   |   आम : बादामी अधिकतम मूल्य: 7000 न्यूनतम मूल्य: 1000   |   अनन्नास : अनन्नास अधिकतम मूल्य: 8000 न्यूनतम मूल्य: 1000   |   अंगूर : अन्नाबेसहाय अधिकतम मूल्य: 8500 न्यूनतम मूल्य: 2500   |   अंगूर : काला अधिकतम मूल्य: 14000 न्यूनतम मूल्य: 2500   |   अंगूर : हरा अधिकतम मूल्य: 10000 न्यूनतम मूल्य: 406   |   अंगूर : सफेद अधिकतम मूल्य: 6500 न्यूनतम मूल्य: 1250   |   अंगूर : नाटल अधिकतम मूल्य: 3500 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   प्याज : नासिक अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 800   |   प्याज : पोले अधिकतम मूल्य: 871 न्यूनतम मूल्य: 200   |   प्याज : लाल अधिकतम मूल्य: 2000 न्यूनतम मूल्य: 100   |   प्याज : सफेद अधिकतम मूल्य: 1200 न्यूनतम मूल्य: 1000   |   प्याज : पूसा-लाल अधिकतम मूल्य: 1240 न्यूनतम मूल्य: 1180   |   प्याज : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 1400 न्यूनतम मूल्य: 300   |   प्याज : प्याज अधिकतम मूल्य: 5800 न्यूनतम मूल्य: 255   |   प्याज : बड़ा अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 1400   |   प्याज : मध्यम अधिकतम मूल्य: 1000 न्यूनतम मूल्य: 600   |   प्याज : छोटा अधिकतम मूल्य: 5200 न्यूनतम मूल्य: 3000   |   प्याज : प्रथम किस्म अधिकतम मूल्य: 2200 न्यूनतम मूल्य: 500   |   आलू : (लाल नैनीताल) अधिकतम मूल्य: 1600 न्यूनतम मूल्य: 400   |   आलू : देशी अधिकतम मूल्य: 1200 न्यूनतम मूल्य: 360   |   आलू : एफ.ए.क्यू. अधिकतम मूल्य: 800 न्यूनतम मूल्य: 600   |   आलू : हल्दवानी अधिकतम मूल्य: 645 न्यूनतम मूल्य: 480   |   आलू : लाल अधिकतम मूल्य: 1800 न्यूनतम मूल्य: 500   |   आलू : जालंधर अधिकतम मूल्य: 2000 न्यूनतम मूल्य: 1200   |   आलू : ज्योति अधिकतम मूल्य: 2000 न्यूनतम मूल्य: 660   |   आलू : बादशाह अधिकतम मूल्य: 1000 न्यूनतम मूल्य: 460   |   आलू : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 2500 न्यूनतम मूल्य: 400   |   आलू : आलू अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 200   |   आलू : कुफरी मेघा अधिकतम मूल्य: 700 न्यूनतम मूल्य: 520   |   लहसुन : ओसत अधिकतम मूल्य: 36080 न्यूनतम मूल्य: 1350   |   लहसुन : देशी अधिकतम मूल्य: 4850 न्यूनतम मूल्य: 2700   |   लहसुन : लहसुन अधिकतम मूल्य: 10200 न्यूनतम मूल्य: 1100   |   लहसुन : यू.पी. अधिकतम मूल्य: 4300 न्यूनतम मूल्य: 4200   |   लाल मिरची : लाल अधिकतम मूल्य: 27000 न्यूनतम मूल्य: 25500   |   सोंठ : सूखी अधिकतम मूल्य: 15000 न्यूनतम मूल्य: 4000   |   सोंठ : फ्रैश अनब्लीचड अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 4500   |   सोंठ : वैजीटेबल - फ्रैश अधिकतम मूल्य: 6500 न्यूनतम मूल्य: 6500   |   बाजरा : बोल्ड अधिकतम मूल्य: 2324 न्यूनतम मूल्य: 2200   |   बाजरा : देशी अधिकतम मूल्य: 2600 न्यूनतम मूल्य: 1900   |   बाजरा : हाईब्रीड अधिकतम मूल्य: 2400 न्यूनतम मूल्य: 1900   |   बाजरा : छोटा अधिकतम मूल्य: 2300 न्यूनतम मूल्य: 2180   |   जव : दरा अधिकतम मूल्य: 2850 न्यूनतम मूल्य: 1700   |   जव : देशी अधिकतम मूल्य: 2200 न्यूनतम मूल्य: 2081   |   रागी : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 3102 न्यूनतम मूल्य: 1930   |   रागी : हाइब्रिड अधिकतम मूल्य: 2540 न्यूनतम मूल्य: 2211   |   रागी : आहार (पोल्ट्री क्वालिटी) अधिकतम मूल्य: 2000 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   फूलगोभी : अफ्रीकन सरसों अधिकतम मूल्य: 2000 न्यूनतम मूल्य: 400   |   फूलगोभी : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 3500 न्यूनतम मूल्य: 300   |   फूलगोभी : फूलगोभी अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 150   |   बैंगन : गोल अधिकतम मूल्य: 2000 न्यूनतम मूल्य: 900   |   बैंगन : गोल#लम्बा अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 400   |   बैंगन : अरकासिला मट्टीगुला अधिकतम मूल्य: 3200 न्यूनतम मूल्य: 300   |   बैंगन : बैंगन अधिकतम मूल्य: 7500 न्यूनतम मूल्य: 400   |   काली गिरी : मालाबार अधिकतम मूल्य: 48000 न्यूनतम मूल्य: 25000   |   काली गिरी : उंगराब्लेड अधिकतम मूल्य: 46000 न्यूनतम मूल्य: 45500   |   काली गिरी : गरब्लेड अधिकतम मूल्य: 57000 न्यूनतम मूल्य: 46000   |   हलदी : फिंगर अधिकतम मूल्य: 6142 न्यूनतम मूल्य: 4600   |   हलदी : हल्दी अधिकतम मूल्य: 9000 न्यूनतम मूल्य: 9000   |   हलदी : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 6000 न्यूनतम मूल्य: 5000   |   हलदी : फिंगर अधिकतम मूल्य: 7140 न्यूनतम मूल्य: 4120   |   हलदी : बल्ब अधिकतम मूल्य: 7050 न्यूनतम मूल्य: 4600   |   हलदी : सूखी अधिकतम मूल्य: 11000 न्यूनतम मूल्य: 10500   |   जीरा बीज : क्यूमीन सीड (जीरा) अधिकतम मूल्य: 33550 न्यूनतम मूल्य: 28000   |   धनिया : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 2100 न्यूनतम मूल्य: 1800   |   धनिया : धनिया अधिकतम मूल्य: 8000 न्यूनतम मूल्य: 200   |   मेथी : मेथी अधिकतम मूल्य: 3500 न्यूनतम मूल्य: 600   |   मेथी बीज : मेथीबीज अधिकतम मूल्य: 14000 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   अरहर : अरहर अधिकतम मूल्य: 7400 न्यूनतम मूल्य: 2389   |   अरहर : अरहर दाल (तूर) अधिकतम मूल्य: 12500 न्यूनतम मूल्य: 6009   |   अरहर : 777 न्यू इंड अधिकतम मूल्य: 8037 न्यूनतम मूल्य: 4990   |   अरहर : मध्यम अधिकतम मूल्य: 8055 न्यूनतम मूल्य: 6350   |   अरहर : Desi(Whole) अधिकतम मूल्य: 7350 न्यूनतम मूल्य: 6650   |   अरहर : Small (Whole) अधिकतम मूल्य: 7000 न्यूनतम मूल्य: 6615   |   अरहर : Local अधिकतम मूल्य: 8919 न्यूनतम मूल्य: 4660   |   अरहर : Hybrid अधिकतम मूल्य: 6780 न्यूनतम मूल्य: 6720   |   अरहर : Red अधिकतम मूल्य: 8674 न्यूनतम मूल्य: 7569   |   मटर : हरा मटर अधिकतम मूल्य: 7800 न्यूनतम मूल्य: 1000   |   फूल : कुसुम अधिकतम मूल्य: 9189 न्यूनतम मूल्य: 3859   |   मसूर : मसूर दाल अधिकतम मूल्य: 9800 न्यूनतम मूल्य: 6400   |   मसूर : कला मसूर न्यू अधिकतम मूल्य: 7025 न्यूनतम मूल्य: 5200   |   मसूर : मसूर गोला अधिकतम मूल्य: 7570 न्यूनतम मूल्य: 5300   |   मटर खेत : मटर अधिकतम मूल्य: 6500 न्यूनतम मूल्य: 1400   |   अलसी : अलसी अधिकतम मूल्य: 5325 न्यूनतम मूल्य: 5100   |   चीकू : सपोता अधिकतम मूल्य: 6000 न्यूनतम मूल्य: 1000   |   पपीता : पपीता अधिकतम मूल्य: 4500 न्यूनतम मूल्य: 248   |   कलिंदा : तरबूज अधिकतम मूल्य: 3800 न्यूनतम मूल्य: 400   |   ग्वार : ग्वार अधिकतम मूल्य: 11000 न्यूनतम मूल्य: 3000   |   मुसम्मी : मौसमबी अधिकतम मूल्य: 8000 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   टमाटर : देशी अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 300   |   टमाटर : शंकर अधिकतम मूल्य: 740 न्यूनतम मूल्य: 670   |   टमाटर : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 7500 न्यूनतम मूल्य: 300   |   टमाटर : हाइब्रिड अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 400   |   टमाटर : टमाटर अधिकतम मूल्य: 6000 न्यूनतम मूल्य: 200   |   गुच्छित फलियां : सेम का गुच्छा अधिकतम मूल्य: 8000 न्यूनतम मूल्य: 1000   |   करेला : करेला अधिकतम मूल्य: 8000 न्यूनतम मूल्य: 120   |   लौकी : बोटल गौर्ड अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 160   |   कोयला : पेठा अधिकतम मूल्य: 32100 न्यूनतम मूल्य: 600   |   कद्दू : कद्दू अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 400   |   भिन्डी : भिन्डी अधिकतम मूल्य: 10000 न्यूनतम मूल्य: 500   |   अमरथस : अमरंथस अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 1200   |   हरी मिर्च : हरी मिर्च अधिकतम मूल्य: 10000 न्यूनतम मूल्य: 800   |   पहाड़ी मिरची : मिर्च अधिकतम मूल्य: 4500 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   लोबिया : लोबियामलान (शाकाहारी) अधिकतम मूल्य: 7000 न्यूनतम मूल्य: 1300   |   कच्चे केले : कच्चा केला अधिकतम मूल्य: 8000 न्यूनतम मूल्य: 800   |   लोबिया : लोबियाम्लान (साबुत) अधिकतम मूल्य: 9500 न्यूनतम मूल्य: 6009   |   मटकी : मटाकी (डब्ल्यू) अधिकतम मूल्य: 10211 न्यूनतम मूल्य: 8909   |   सेम : सेम (साबुत) अधिकतम मूल्य: 10000 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   सेम : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 4500 न्यूनतम मूल्य: 3500   |   लाख : लाक (साबूत) अधिकतम मूल्य: 3200 न्यूनतम मूल्य: 3200   |   कसावा : टैपियोका अधिकतम मूल्य: 4500 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   अमफोफैलस : अम्फोफैलस अधिकतम मूल्य: 6400 न्यूनतम मूल्य: 1600   |   हरी सोंठ : कच्चा अदरक अधिकतम मूल्य: 14000 न्यूनतम मूल्य: 1820   |   धनिया बीज : 'ए-1, ग्रीन' अधिकतम मूल्य: 5260 न्यूनतम मूल्य: 4195   |   धनिया बीज : बदामी स्टीम अधिकतम मूल्य: 8575 न्यूनतम मूल्य: 8470   |   काबुली चना : कुलथी (साबूत) अधिकतम मूल्य: 5858 न्यूनतम मूल्य: 5858   |   अन्डी के बीज : एरंड का बीज अधिकतम मूल्य: 6265 न्यूनतम मूल्य: 5515   |   अन्डी के बीज : एरंड अधिकतम मूल्य: 6770 न्यूनतम मूल्य: 6700   |   कोपरा : कोपरा अधिकतम मूल्य: 10500 न्यूनतम मूल्य: 6060   |   कोपरा : गेंद अधिकतम मूल्य: 7700 न्यूनतम मूल्य: 7550   |   सुखी मिर्ची : कड्डी अधिकतम मूल्य: 61599 न्यूनतम मूल्य: 2020   |   सुखी मिर्ची : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 35200 न्यूनतम मूल्य: 4609   |   सुखी मिर्ची : लाल अधिकतम मूल्य: 23500 न्यूनतम मूल्य: 16000   |   सुखी मिर्ची : तालू अधिकतम मूल्य: 14300 न्यूनतम मूल्य: 9000   |   सुखी मिर्ची : सूखी मिर्च अधिकतम मूल्य: 24500 न्यूनतम मूल्य: 14000   |   नारियल : नारियल अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 2100   |   नारियल : बड़ा अधिकतम मूल्य: 3800 न्यूनतम मूल्य: 1800   |   नारियल : मध्यम अधिकतम मूल्य: 17000 न्यूनतम मूल्य: 2400   |   नारियल : ग्रेड-III अधिकतम मूल्य: 18000 न्यूनतम मूल्य: 18000   |   रतालू : होसूर लाल अधिकतम मूल्य: 1500 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   रतालू : होसूर हरा अधिकतम मूल्य: 1200 न्यूनतम मूल्य: 500   |   रतालू : शकरकन्द अधिकतम मूल्य: 3500 न्यूनतम मूल्य: 500   |   गाजर : पुसाकेसर अधिकतम मूल्य: 1510 न्यूनतम मूल्य: 800   |   गाजर : गाजर अधिकतम मूल्य: 6800 न्यूनतम मूल्य: 300   |   बंदगोभी : गोभी अधिकतम मूल्य: 3800 न्यूनतम मूल्य: 100   |   चचेंड़ा : चिचिण्डा अधिकतम मूल्य: 5500 न्यूनतम मूल्य: 1300   |   चुकन्दर : बीटरूट अधिकतम मूल्य: 5600 न्यूनतम मूल्य: 300   |   सफेद कद्दू : सफेद कद्दू अधिकतम मूल्य: 1450 न्यूनतम मूल्य: 700   |   ककडी : खीरा अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 200   |   रिज गार्ड (तोरी) : काली तोरी अधिकतम मूल्य: 8000 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   मूली : मूली अधिकतम मूल्य: 2300 न्यूनतम मूल्य: 200   |   ठोंडेकाई : थोन्डेकाई अधिकतम मूल्य: 3500 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   शलगम : मिर्च अधिकतम मूल्य: 10000 न्यूनतम मूल्य: 800   |   हरा ऑवले : कच्चा आवरे (साबुत) अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 2400   |   अलसांडीकाई : अलसांडेकाई अधिकतम मूल्य: 4400 न्यूनतम मूल्य: 4200   |   चाऊ चाऊ : चाव चाव अधिकतम मूल्य: 2000 न्यूनतम मूल्य: 500   |   सहजन की फली : ड्रमस्टीक अधिकतम मूल्य: 12000 न्यूनतम मूल्य: 700   |   चपरड आवले : चप्प्राडा आवरेकाई अधिकतम मूल्य: 3200 न्यूनतम मूल्य: 1000   |   पत्ती सब्जी : पत्तेदार सब्जियां अधिकतम मूल्य: 3700 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   आम : मैंगो - रा- राइप अधिकतम मूल्य: 7000 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   मीठा कद्दू : मीठा कद्दू अधिकतम मूल्य: 3500 न्यूनतम मूल्य: 800   |   भिगोया हुआ मटर : भिगोया हुआ मटर अधिकतम मूल्य: 7500 न्यूनतम मूल्य: 1700   |   सीमेबाडनेकाई : सीमेबडानेंकाई अधिकतम मूल्य: 2500 न्यूनतम मूल्य: 1200   |   नूल खोल : नूल खोल अधिकतम मूल्य: 2200 न्यूनतम मूल्य: 600   |   सुवर्णा गड्डे : सूवर्णागड्डे अधिकतम मूल्य: 3200 न्यूनतम मूल्य: 2400   |   नीबू : Lime अधिकतम मूल्य: 12000 न्यूनतम मूल्य: 500   |   कटहल का फल : कठहल अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 600   |   अमरूद : अमरूद नवलूर अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 2500   |   अमरूद : अमरूद अधिकतम मूल्य: 11500 न्यूनतम मूल्य: 1050   |   खरबूजा : खरबूजा अधिकतम मूल्य: 7200 न्यूनतम मूल्य: 600   |   अनार : अनार अधिकतम मूल्य: 14000 न्यूनतम मूल्य: 1800   |   कोमल नारियल : कच्चा नारियल अधिकतम मूल्य: 3600 न्यूनतम मूल्य: 100   |   मसूर दाल : मसूरी दाल अधिकतम मूल्य: 9700 न्यूनतम मूल्य: 7400   |   मसूर दाल : काला मसूर न्यू अधिकतम मूल्य: 8420 न्यूनतम मूल्य: 7500   |   तूर दाल : तूर दाल अधिकतम मूल्य: 12000 न्यूनतम मूल्य: 9100   |   तूर दाल : अन्य अधिकतम मूल्य: 10050 न्यूनतम मूल्य: 9950   |   बंगली चना दाल : चना दाल अधिकतम मूल्य: 7700 न्यूनतम मूल्य: 5910   |   बंगली चना दाल : अन्य अधिकतम मूल्य: 6250 न्यूनतम मूल्य: 6030   |   उर्द की दाल : उड़द की दाल अधिकतम मूल्य: 12850 न्यूनतम मूल्य: 6296   |   मूग दाळ : मूंग दाल अधिकतम मूल्य: 11200 न्यूनतम मूल्य: 4560   |   मूग दाळ : अन्य अधिकतम मूल्य: 8570 न्यूनतम मूल्य: 8480   |   सीजन लीवस : सीजन लीवस अधिकतम मूल्य: 2500 न्यूनतम मूल्य: 500   |   अलसांडे ग्राम : अलसाडे ग्राम अधिकतम मूल्य: 7267 न्यूनतम मूल्य: 2280   |   हांथी रतालू : Elephant Yam (Suran) अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 910   |   रतालू : Yam (Ratalu) अधिकतम मूल्य: 4500 न्यूनतम मूल्य: 4000   |   फरसबी : French Beans (Frasbean) अधिकतम मूल्य: 44080 न्यूनतम मूल्य: 1260   |   इण्डियन बिन्स (सीम) : Indian Beans (Seam) अधिकतम मूल्य: 6000 न्यूनतम मूल्य: 5850   |   पालक (भाजी) : Little gourd (Kundru) अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 2800   |   दागदार तुरई (परवल) : Pointed gourd (Parval) अधिकतम मूल्य: 8200 न्यूनतम मूल्य: 2900   |   काकडी : Long Melon (Kakri) अधिकतम मूल्य: 800 न्यूनतम मूल्य: 800   |   गोल तुरई : Round gourd अधिकतम मूल्य: 1600 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   मटर कोड : Peas cod अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 1000   |   हल्दी : Turmeric (raw) अधिकतम मूल्य: 2500 न्यूनतम मूल्य: 1600   |   नीबू : Lemon अधिकतम मूल्य: 16500 न्यूनतम मूल्य: 1800   |   लोकी : Sponge gourd अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   कच्चा पपीता : Papaya (Raw) अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 1400   |   कोलाकैसिया : Colacasia अधिकतम मूल्य: 8300 न्यूनतम मूल्य: 1800   |   कुम्हेड़ा (चप्पल कद्दू) : Squash(Chappal Kadoo) अधिकतम मूल्य: 1200 न्यूनतम मूल्य: 700   |   किन्नू : किन्नू अधिकतम मूल्य: 8000 न्यूनतम मूल्य: 5000   |   मसरूम : मशरूम अधिकतम मूल्य: 17500 न्यूनतम मूल्य: 3600   |   पालक : पालक अधिकतम मूल्य: 2000 न्यूनतम मूल्य: 400   |   मटर : मटर (सूखा) अधिकतम मूल्य: 6270 न्यूनतम मूल्य: 1650   |   टिन्डा : टिण्डा अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 2500   |   आवला : आंवला अधिकतम मूल्य: 5300 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   बेर : बेर (जिजीफस) अधिकतम मूल्य: 2200 न्यूनतम मूल्य: 900   |   हरा प्याज : हरा प्याज अधिकतम मूल्य: 2500 न्यूनतम मूल्य: 800   |   कच्चे चने : कच्चा चना (छोलिया) अधिकतम मूल्य: 1500 न्यूनतम मूल्य: 1200   |   पुदीना : मिनट (पुदीना) अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 2500   |   काबुली चने : काबली चना (चिकपीज-व्हाइट) अधिकतम मूल्य: 14000 न्यूनतम मूल्य: 8200   |   काबुली चने : Kabul Small अधिकतम मूल्य: 5790 न्यूनतम मूल्य: 5750   |   सफेद मटर : सफेद मटर अधिकतम मूल्य: 5900 न्यूनतम मूल्य: 3900   |   धान : Basumathi अधिकतम मूल्य: 4794 न्यूनतम मूल्य: 3300   |   धान : 1121 अधिकतम मूल्य: 4400 न्यूनतम मूल्य: 2060   |   धान : Sugandha अधिकतम मूल्य: 3600 न्यूनतम मूल्य: 2950   |   धान : Basmati 1509 अधिकतम मूल्य: 4200 न्यूनतम मूल्य: 3650   |