एगमार्कनेट
27 Jul 2021
गेहूँ : 147 औसत अधिकतम मूल्य: 2270 न्यूनतम मूल्य: 1595   |   गेहूँ : बंसी अधिकतम मूल्य: 1856 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   गेहूँ : दड़ा अधिकतम मूल्य: 2150 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   गेहूँ : कल्याण अधिकतम मूल्य: 2160 न्यूनतम मूल्य: 1405   |   गेहूँ : लोक-1 (नीलामी रेट) अधिकतम मूल्य: 2099 न्यूनतम मूल्य: 1740   |   गेहूँ : लोक-1 अधिकतम मूल्य: 2170 न्यूनतम मूल्य: 1731   |   गेहूँ : लोकवान अधिकतम मूल्य: 2145 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   गेहूँ : लोकवान गुजरात अधिकतम मूल्य: 1880 न्यूनतम मूल्य: 1680   |   गेहूँ : महाराष्ट्र 2189 अधिकतम मूल्य: 2000 न्यूनतम मूल्य: 1450   |   गेहूँ : मैक्सिकन अधिकतम मूल्य: 1920 न्यूनतम मूल्य: 1850   |   गेहूँ : मिलबर अधिकतम मूल्य: 1825 न्यूनतम मूल्य: 1675   |   गेहूँ : मिल क्वालिटी अधिकतम मूल्य: 1975 न्यूनतम मूल्य: 1580   |   गेहूँ : एम.पी. शरबती अधिकतम मूल्य: 2940 न्यूनतम मूल्य: 2940   |   गेहूँ : एम.पी. (देशी) अधिकतम मूल्य: 1702 न्यूनतम मूल्य: 1670   |   गेहूँ : पी.आई .एस.एस.आई अधिकतम मूल्य: 1910 न्यूनतम मूल्य: 1700   |   गेहूँ : राजस्थान टुकड़ी अधिकतम मूल्य: 1990 न्यूनतम मूल्य: 1715   |   गेहूँ : शरबती अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 1775   |   गेहूँ : देशी अधिकतम मूल्य: 1851 न्यूनतम मूल्य: 1600   |   गेहूँ : लाल अधिकतम मूल्य: 2700 न्यूनतम मूल्य: 1700   |   गेहूँ : सफेद अधिकतम मूल्य: 5039 न्यूनतम मूल्य: 1107   |   गेहूँ : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 3100 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   गेहूँ : सुपर फाइन अधिकतम मूल्य: 3100 न्यूनतम मूल्य: 2800   |   गेहूँ : मध्यम अधिकतम मूल्य: 4855 न्यूनतम मूल्य: 1840   |   गेहूँ : अधिकतम मूल्य: 1990 न्यूनतम मूल्य: 1580   |   गेहूँ : संकर अधिकतम मूल्य: 2035 न्यूनतम मूल्य: 1675   |   धान : धान अधिकतम मूल्य: 2500 न्यूनतम मूल्य: 1000   |   धान : सुपर पोन्नी अधिकतम मूल्य: 1285 न्यूनतम मूल्य: 1092   |   धान : आई . आर. 36 अधिकतम मूल्य: 1600 न्यूनतम मूल्य: 1350   |   धान : आई .आर. 64 अधिकतम मूल्य: 1888 न्यूनतम मूल्य: 1219   |   धान : एडीटी 37 अधिकतम मूल्य: 1852 न्यूनतम मूल्य: 934   |   धान : 1001 अधिकतम मूल्य: 1888 न्यूनतम मूल्य: 1250   |   धान : सोना अधिकतम मूल्य: 2242 न्यूनतम मूल्य: 1650   |   धान : सोना महसूरी अधिकतम मूल्य: 1800 न्यूनतम मूल्य: 1229   |   धान : राजाहम्सा अधिकतम मूल्य: 1172 न्यूनतम मूल्य: 1172   |   धान : पैडी महीन अधिकतम मूल्य: 1910 न्यूनतम मूल्य: 1280   |   धान : पैडी मध्यम अधिकतम मूल्य: 2010 न्यूनतम मूल्य: 1298   |   धान : पैडी मोटा अधिकतम मूल्य: 1765 न्यूनतम मूल्य: 1200   |   धान : जी.आर. 11 अधिकतम मूल्य: 1550 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   धान : बी.पी.टी. अधिकतम मूल्य: 2229 न्यूनतम मूल्य: 1469   |   धान : एमटीयू-1001 अधिकतम मूल्य: 1370 न्यूनतम मूल्य: 1207   |   धान : एमटीयू-1010 अधिकतम मूल्य: 2000 न्यूनतम मूल्य: 1255   |   धान : मसूरी अधिकतम मूल्य: 1800 न्यूनतम मूल्य: 1700   |   धान : स्वर्ण मसूरी (नया) अधिकतम मूल्य: 1888 न्यूनतम मूल्य: 1525   |   धान : एम.एम.टी. अधिकतम मूल्य: 2059 न्यूनतम मूल्य: 1202   |   धान : सामान्य अधिकतम मूल्य: 1890 न्यूनतम मूल्य: 1220   |   धान : ठीक अधिकतम मूल्य: 1910 न्यूनतम मूल्य: 1870   |   चावल : 1009 कार अधिकतम मूल्य: 3400 न्यूनतम मूल्य: 1700   |   चावल : मोटा अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 1900   |   चावल : सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ अधिकतम मूल्य: 5600 न्यूनतम मूल्य: 4000   |   चावल : फाइन अधिकतम मूल्य: 6800 न्यूनतम मूल्य: 2400   |   चावल : फाइन (बासमती) अधिकतम मूल्य: 6230 न्यूनतम मूल्य: 6030   |   चावल : तृतीय अधिकतम मूल्य: 3190 न्यूनतम मूल्य: 1700   |   चावल : आई आर-8 अधिकतम मूल्य: 2900 न्यूनतम मूल्य: 2800   |   चावल : मसूरी अधिकतम मूल्य: 3050 न्यूनतम मूल्य: 2800   |   चावल : मध्यम अधिकतम मूल्य: 4800 न्यूनतम मूल्य: 2800   |   चावल : सरबती कच्चा अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 3200   |   चावल : सोना मंसूरी नन बासमती अधिकतम मूल्य: 2900 न्यूनतम मूल्य: 2700   |   चावल : जया अधिकतम मूल्य: 2900 न्यूनतम मूल्य: 2700   |   चावल : रतनाचुड़ी (7185-749) अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 2800   |   चावल : चिवड़ा अधिकतम मूल्य: 2700 न्यूनतम मूल्य: 2200   |   चावल : मटा उसना अधिकतम मूल्य: 3700 न्यूनतम मूल्य: 3600   |   चावल : सामान्य अधिकतम मूल्य: 3400 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   मक्का : देशी लाल अधिकतम मूल्य: 1850 न्यूनतम मूल्य: 1350   |   मक्का : देशी सफेद अधिकतम मूल्य: 1800 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   मक्का : हाइब्रिड लाल (कैटल फीड) अधिकतम मूल्य: 2000 न्यूनतम मूल्य: 1970   |   मक्का : हाइब्रिड#स्थानीय अधिकतम मूल्य: 2200 न्यूनतम मूल्य: 1150   |   मक्का : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 2102 न्यूनतम मूल्य: 1102   |   मक्का : व्हाइट (सफेद) अधिकतम मूल्य: 2300 न्यूनतम मूल्य: 1825   |   मक्का : पीला अधिकतम मूल्य: 2500 न्यूनतम मूल्य: 1315   |   मक्का : हाइब्रिड अधिकतम मूल्य: 2000 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   मक्का : मध्यम अधिकतम मूल्य: 1400 न्यूनतम मूल्य: 1400   |   ज्वार : ज्वार (सफेद) अधिकतम मूल्य: 4400 न्यूनतम मूल्य: 1009   |   ज्वार : ज्वार (पीली) अधिकतम मूल्य: 1655 न्यूनतम मूल्य: 1405   |   ज्वार : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 2855 न्यूनतम मूल्य: 1405   |   ज्वार : ज्वार हाईब्रीड अधिकतम मूल्य: 1540 न्यूनतम मूल्य: 1405   |   ज्वार : लाल अधिकतम मूल्य: 2400 न्यूनतम मूल्य: 1100   |   बंगाली चना : औसत (साबुत) अधिकतम मूल्य: 8500 न्यूनतम मूल्य: 3501   |   बंगाली चना : देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) अधिकतम मूल्य: 4700 न्यूनतम मूल्य: 4600   |   बंगाली चना : देशी (साबुत) अधिकतम मूल्य: 8980 न्यूनतम मूल्य: 2110   |   बंगाली चना : छोटा (खंडित) अधिकतम मूल्य: 5820 न्यूनतम मूल्य: 5340   |   बंगाली चना : गुलाबी अधिकतम मूल्य: 4620 न्यूनतम मूल्य: 4620   |   बंगाली चना : ज्वारी स्थानीय अधिकतम मूल्य: 5900 न्यूनतम मूल्य: 3779   |   बंगाली चना : काबुल छोटा अधिकतम मूल्य: 7000 न्यूनतम मूल्य: 5000   |   बंगाली चना : कॉटा अधिकतम मूल्य: 5160 न्यूनतम मूल्य: 4050   |   बंगाली चना : चना (खंडित) अधिकतम मूल्य: 4800 न्यूनतम मूल्य: 4000   |   उड़द : देशी अधिकतम मूल्य: 7080 न्यूनतम मूल्य: 4001   |   उड़द : मोगन मध्यम अधिकतम मूल्य: 13000 न्यूनतम मूल्य: 10000   |   उड़द : उड़द (साबुत) अधिकतम मूल्य: 10000 न्यूनतम मूल्य: 1010   |   उड़द : उड़द की दाल अधिकतम मूल्य: 11500 न्यूनतम मूल्य: 10500   |   उड़द : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 6250 न्यूनतम मूल्य: 5780   |   मूँग : हरा (साबुत) अधिकतम मूल्य: 12000 न्यूनतम मूल्य: 1002   |   मूँग : मूंग दाल-1 अधिकतम मूल्य: 12000 न्यूनतम मूल्य: 5200   |   मूँग : स्थानीय (साबुत) अधिकतम मूल्य: 6700 न्यूनतम मूल्य: 5730   |   मूँग : हाईब्रीड अधिकतम मूल्य: 6550 न्यूनतम मूल्य: 4500   |   मूँग : मध्यम अधिकतम मूल्य: 6350 न्यूनतम मूल्य: 5000   |   मूँग : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 6025 न्यूनतम मूल्य: 2200   |   मूँग : अंकोला अधिकतम मूल्य: 7735 न्यूनतम मूल्य: 7720   |   मूँगफली : बड़ा (कोश युक्त) अधिकतम मूल्य: 6580 न्यूनतम मूल्य: 3000   |   मूँगफली : गुंगरी (कोशयुक्त) अधिकतम मूल्य: 6099 न्यूनतम मूल्य: 3589   |   मूँगफली : डीएमवी-7 अधिकतम मूल्य: 6500 न्यूनतम मूल्य: 6000   |   मूँगफली : बल्ली#हब्बू अधिकतम मूल्य: 5089 न्यूनतम मूल्य: 2331   |   मूँगफली : गेजे अधिकतम मूल्य: 6110 न्यूनतम मूल्य: 1100   |   मूँगफली : नट्टे अधिकतम मूल्य: 6369 न्यूनतम मूल्य: 4279   |   मूँगफली : हाईब्रीड अधिकतम मूल्य: 5625 न्यूनतम मूल्य: 5005   |   मूँगफली : बोल्ड अधिकतम मूल्य: 6670 न्यूनतम मूल्य: 4605   |   मूँगफली : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 6040 न्यूनतम मूल्य: 2222   |   मूँगफली : जी -20 अधिकतम मूल्य: 7125 न्यूनतम मूल्य: 4150   |   तिल : सफेद जैसा अधिकतम मूल्य: 7500 न्यूनतम मूल्य: 7000   |   तिल : लाल अधिकतम मूल्य: 8555 न्यूनतम मूल्य: 7200   |   तिल : सफेद अधिकतम मूल्य: 13000 न्यूनतम मूल्य: 5000   |   तिल : काला अधिकतम मूल्य: 12575 न्यूनतम मूल्य: 4000   |   तिल : तिल अधिकतम मूल्य: 10000 न्यूनतम मूल्य: 7060   |   सरसों : लोही काली अधिकतम मूल्य: 6950 न्यूनतम मूल्य: 5800   |   सरसों : सरसौं (काली) अधिकतम मूल्य: 7200 न्यूनतम मूल्य: 5050   |   सरसों : पीली (काली) अधिकतम मूल्य: 7000 न्यूनतम मूल्य: 5500   |   सरसों : सरसों अधिकतम मूल्य: 7550 न्यूनतम मूल्य: 5000   |   सोयाबीन : पीला अधिकतम मूल्य: 11111 न्यूनतम मूल्य: 3000   |   सोयाबीन : सोयाबीन अधिकतम मूल्य: 9999 न्यूनतम मूल्य: 5400   |   सूरजमुखी : बोल्ड अधिकतम मूल्य: 6498 न्यूनतम मूल्य: 5859   |   सूरजमुखी : सूर्यमुखी अधिकतम मूल्य: 7019 न्यूनतम मूल्य: 4509   |   सूरजमुखी : हाइब्रिड अधिकतम मूल्य: 6003 न्यूनतम मूल्य: 6003   |   कपास : शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन अधिकतम मूल्य: 7850 न्यूनतम मूल्य: 5000   |   कपास : वरालक्ष्मी (जिन्ड) अधिकतम मूल्य: 10791 न्यूनतम मूल्य: 2500   |   कपास : एम.सी.यू 5 अधिकतम मूल्य: 5500 न्यूनतम मूल्य: 4850   |   कपास : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 7650 न्यूनतम मूल्य: 3505   |   कपास : RCH-2 अधिकतम मूल्य: 7500 न्यूनतम मूल्य: 6000   |   कपास : Narma BT Cotton अधिकतम मूल्य: 8750 न्यूनतम मूल्य: 5200   |   जूट : टी.डी. 5 अधिकतम मूल्य: 7700 न्यूनतम मूल्य: 6500   |   सेब : अमेरिकन अधिकतम मूल्य: 7000 न्यूनतम मूल्य: 2500   |   सेब : डैलीसियस अधिकतम मूल्य: 14000 न्यूनतम मूल्य: 2200   |   सेब : हजरतबली अधिकतम मूल्य: 2250 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   सेब : कश्मीर#शिमला-2 अधिकतम मूल्य: 14000 न्यूनतम मूल्य: 8990   |   सेब : रेड गोल्ड अधिकतम मूल्य: 4900 न्यूनतम मूल्य: 4700   |   सेब : रॉयल डेलीसियस अधिकतम मूल्य: 22000 न्यूनतम मूल्य: 3000   |   सेब : सेब अधिकतम मूल्य: 28000 न्यूनतम मूल्य: 2500   |   नारंगी : संतरा अधिकतम मूल्य: 8000 न्यूनतम मूल्य: 2500   |   केला : चम्पा अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 900   |   केला : खांदेश अधिकतम मूल्य: 1500 न्यूनतम मूल्य: 850   |   केला : मध्यम अधिकतम मूल्य: 2750 न्यूनतम मूल्य: 1260   |   केला : नन्द्रा बाले अधिकतम मूल्य: 5100 न्यूनतम मूल्य: 1000   |   केला : पका हुआ केला अधिकतम मूल्य: 6500 न्यूनतम मूल्य: 1200   |   केला : पच्छा बाले अधिकतम मूल्य: 1600 न्यूनतम मूल्य: 600   |   केला : एलक्की बाले अधिकतम मूल्य: 3700 न्यूनतम मूल्य: 1000   |   केला : लाल केला अधिकतम मूल्य: 5200 न्यूनतम मूल्य: 4400   |   केला : रसाकथाई अधिकतम मूल्य: 4200 न्यूनतम मूल्य: 3000   |   केला : पूवन अधिकतम मूल्य: 6900 न्यूनतम मूल्य: 1800   |   केला : रोबस्टा अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 1400   |   केला : पलयमथोड़न अधिकतम मूल्य: 3200 न्यूनतम मूल्य: 1200   |   केला : अमृतपानी अधिकतम मूल्य: 3400 न्यूनतम मूल्य: 1100   |   केला : भूषवाली पंचा अधिकतम मूल्य: 1220 न्यूनतम मूल्य: 1180   |   आम : सफेदा अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 2450   |   आम : तोतापरी अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 2500   |   आम : दशहरी अधिकतम मूल्य: 6000 न्यूनतम मूल्य: 750   |   आम : चौसा अधिकतम मूल्य: 5200 न्यूनतम मूल्य: 1850   |   आम : लंगड़ा अधिकतम मूल्य: 5200 न्यूनतम मूल्य: 1140   |   आम : दिंगा अधिकतम मूल्य: 2620 न्यूनतम मूल्य: 2500   |   आम : नीलम अधिकतम मूल्य: 2000 न्यूनतम मूल्य: 600   |   आम : बादामी अधिकतम मूल्य: 3680 न्यूनतम मूल्य: 1850   |   आम : केशर अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   अनन्नास : अनन्नास अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 1200   |   अंगूर : अन्नाबेसहाय अधिकतम मूल्य: 2600 न्यूनतम मूल्य: 2500   |   अंगूर : काला अधिकतम मूल्य: 9150 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   अंगूर : हरा अधिकतम मूल्य: 5500 न्यूनतम मूल्य: 5400   |   अंगूर : सफेद अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 3000   |   प्याज : नासिक अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 1770   |   प्याज : लाल अधिकतम मूल्य: 2600 न्यूनतम मूल्य: 100   |   प्याज : सफेद अधिकतम मूल्य: 1335 न्यूनतम मूल्य: 505   |   प्याज : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 400   |   प्याज : हाइब्रिड अधिकतम मूल्य: 2500 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   प्याज : प्याज अधिकतम मूल्य: 5256 न्यूनतम मूल्य: 310   |   प्याज : पूना अधिकतम मूल्य: 2400 न्यूनतम मूल्य: 800   |   प्याज : तेलगी अधिकतम मूल्य: 2200 न्यूनतम मूल्य: 500   |   प्याज : बड़ा अधिकतम मूल्य: 3500 न्यूनतम मूल्य: 2200   |   प्याज : छोटा अधिकतम मूल्य: 6000 न्यूनतम मूल्य: 2800   |   प्याज : प्रथम किस्म अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 501   |   आलू : (लाल नैनीताल) अधिकतम मूल्य: 1700 न्यूनतम मूल्य: 600   |   आलू : देशी अधिकतम मूल्य: 1600 न्यूनतम मूल्य: 300   |   आलू : लाल अधिकतम मूल्य: 1250 न्यूनतम मूल्य: 900   |   आलू : जालंधर अधिकतम मूल्य: 2000 न्यूनतम मूल्य: 950   |   आलू : ज्योति अधिकतम मूल्य: 1550 न्यूनतम मूल्य: 800   |   आलू : बादशाह अधिकतम मूल्य: 1200 न्यूनतम मूल्य: 900   |   आलू : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 2500 न्यूनतम मूल्य: 480   |   आलू : आलू अधिकतम मूल्य: 3400 न्यूनतम मूल्य: 200   |   आलू : बड़ा अधिकतम मूल्य: 2400 न्यूनतम मूल्य: 2200   |   आलू : चिप्स अधिकतम मूल्य: 1100 न्यूनतम मूल्य: 900   |   आलू : कुफरी मेघा अधिकतम मूल्य: 1120 न्यूनतम मूल्य: 1020   |   लहसुन : ओसत अधिकतम मूल्य: 12000 न्यूनतम मूल्य: 2350   |   लहसुन : देशी अधिकतम मूल्य: 8251 न्यूनतम मूल्य: 1700   |   लहसुन : लहसुन अधिकतम मूल्य: 14000 न्यूनतम मूल्य: 400   |   लहसुन : यू.पी. अधिकतम मूल्य: 5800 न्यूनतम मूल्य: 5700   |   लाल मिरची : लाल अधिकतम मूल्य: 15000 न्यूनतम मूल्य: 13500   |   सोंठ : सूखी अधिकतम मूल्य: 17600 न्यूनतम मूल्य: 4000   |   सोंठ : वैजीटेबल - फ्रैश अधिकतम मूल्य: 4500 न्यूनतम मूल्य: 2500   |   बाजरा : बोल्ड अधिकतम मूल्य: 1374 न्यूनतम मूल्य: 1266   |   बाजरा : देशी अधिकतम मूल्य: 1625 न्यूनतम मूल्य: 750   |   बाजरा : हाईब्रीड अधिकतम मूल्य: 2100 न्यूनतम मूल्य: 1105   |   बाजरा : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 1700 न्यूनतम मूल्य: 1100   |   जव : दरा अधिकतम मूल्य: 2000 न्यूनतम मूल्य: 1470   |   जव : देशी अधिकतम मूल्य: 1800 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   रागी : फाइन अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 2800   |   रागी : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 1800 न्यूनतम मूल्य: 1800   |   रागी : लाल अधिकतम मूल्य: 3100 न्यूनतम मूल्य: 2100   |   रागी : हाइब्रिड अधिकतम मूल्य: 2007 न्यूनतम मूल्य: 2007   |   फूलगोभी : रॉची अधिकतम मूल्य: 3800 न्यूनतम मूल्य: 3500   |   फूलगोभी : अफ्रीकन सरसों अधिकतम मूल्य: 4200 न्यूनतम मूल्य: 600   |   फूलगोभी : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 6500 न्यूनतम मूल्य: 700   |   फूलगोभी : फूलगोभी अधिकतम मूल्य: 6500 न्यूनतम मूल्य: 450   |   बैंगन : गोल अधिकतम मूल्य: 1850 न्यूनतम मूल्य: 1000   |   बैंगन : गोल#लम्बा अधिकतम मूल्य: 3800 न्यूनतम मूल्य: 400   |   बैंगन : अरकासिला मट्टीगुला अधिकतम मूल्य: 4500 न्यूनतम मूल्य: 800   |   बैंगन : बैंगन अधिकतम मूल्य: 6000 न्यूनतम मूल्य: 250   |   काजू : स्थानीय (कच्चा) अधिकतम मूल्य: 8000 न्यूनतम मूल्य: 7900   |   काली गिरी : मालाबार अधिकतम मूल्य: 42199 न्यूनतम मूल्य: 33389   |   काली गिरी : उंगराब्लेड अधिकतम मूल्य: 40000 न्यूनतम मूल्य: 35500   |   काली गिरी : गरब्लेड अधिकतम मूल्य: 39000 न्यूनतम मूल्य: 37000   |   हलदी : फिंगर अधिकतम मूल्य: 8604 न्यूनतम मूल्य: 6369   |   हलदी : राजापुरी अधिकतम मूल्य: 7900 न्यूनतम मूल्य: 5000   |   हलदी : फिंगर अधिकतम मूल्य: 7439 न्यूनतम मूल्य: 4500   |   हलदी : बल्ब अधिकतम मूल्य: 7630 न्यूनतम मूल्य: 5419   |   जीरा बीज : क्यूमीन सीड (जीरा) अधिकतम मूल्य: 15125 न्यूनतम मूल्य: 5500   |   धनिया : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 6799 न्यूनतम मूल्य: 6799   |   धनिया : धनिया अधिकतम मूल्य: 8000 न्यूनतम मूल्य: 700   |   मेथी : मेथी अधिकतम मूल्य: 6450 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   मेथी बीज : मेथीबीज अधिकतम मूल्य: 9500 न्यूनतम मूल्य: 4025   |   अरहर : अरहर अधिकतम मूल्य: 8000 न्यूनतम मूल्य: 2409   |   अरहर : अरहर दाल (तूर) अधिकतम मूल्य: 11500 न्यूनतम मूल्य: 10000   |   अरहर : मध्यम अधिकतम मूल्य: 5930 न्यूनतम मूल्य: 4375   |   अरहर : Desi(Whole) अधिकतम मूल्य: 6900 न्यूनतम मूल्य: 5700   |   अरहर : Small (Whole) अधिकतम मूल्य: 6700 न्यूनतम मूल्य: 6300   |   अरहर : Local अधिकतम मूल्य: 6112 न्यूनतम मूल्य: 3249   |   अरहर : Hybrid अधिकतम मूल्य: 5700 न्यूनतम मूल्य: 3000   |   अरहर : Red अधिकतम मूल्य: 6222 न्यूनतम मूल्य: 5712   |   मटर : हरा मटर अधिकतम मूल्य: 14000 न्यूनतम मूल्य: 3200   |   मटर : सफेद फौजी अधिकतम मूल्य: 7000 न्यूनतम मूल्य: 6500   |   फूल : कुसुम अधिकतम मूल्य: 4820 न्यूनतम मूल्य: 2025   |   मसूर : मसूर दाल अधिकतम मूल्य: 7350 न्यूनतम मूल्य: 5370   |   मसूर : कला मसूर न्यू अधिकतम मूल्य: 6780 न्यूनतम मूल्य: 5500   |   मसूर : मसूर गोला अधिकतम मूल्य: 7200 न्यूनतम मूल्य: 5400   |   मटर खेत : मटर अधिकतम मूल्य: 6000 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   अलसी : अलसी अधिकतम मूल्य: 8150 न्यूनतम मूल्य: 5600   |   चीकू : सपोता अधिकतम मूल्य: 4500 न्यूनतम मूल्य: 1400   |   पपीता : पपीता अधिकतम मूल्य: 4900 न्यूनतम मूल्य: 800   |   कलिंदा : तरबूज अधिकतम मूल्य: 2200 न्यूनतम मूल्य: 1265   |   ग्वार : ग्वार अधिकतम मूल्य: 7000 न्यूनतम मूल्य: 1100   |   मुसम्मी : मौसमबी अधिकतम मूल्य: 7200 न्यूनतम मूल्य: 1300   |   टमाटर : देशी अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 400   |   टमाटर : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 3500 न्यूनतम मूल्य: 500   |   टमाटर : हाइब्रिड अधिकतम मूल्य: 5500 न्यूनतम मूल्य: 500   |   टमाटर : टमाटर अधिकतम मूल्य: 4500 न्यूनतम मूल्य: 300   |   गुच्छित फलियां : सेम का गुच्छा अधिकतम मूल्य: 5200 न्यूनतम मूल्य: 1100   |   करेला : करेला अधिकतम मूल्य: 7000 न्यूनतम मूल्य: 800   |   लौकी : बोटल गौर्ड अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 200   |   कोयला : पेठा अधिकतम मूल्य: 3600 न्यूनतम मूल्य: 500   |   कद्दू : कद्दू अधिकतम मूल्य: 3600 न्यूनतम मूल्य: 200   |   भिन्डी : भिन्डी अधिकतम मूल्य: 10000 न्यूनतम मूल्य: 200   |   अमरथस : अमरंथस अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 520   |   हरी मिर्च : हरी मिर्च अधिकतम मूल्य: 11000 न्यूनतम मूल्य: 600   |   पहाड़ी मिरची : मिर्च अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   लोबिया : लोबियामलान (शाकाहारी) अधिकतम मूल्य: 5500 न्यूनतम मूल्य: 1100   |   कच्चे केले : कच्चा केला अधिकतम मूल्य: 6000 न्यूनतम मूल्य: 800   |   लोबिया : लोबियाम्लान (साबुत) अधिकतम मूल्य: 8500 न्यूनतम मूल्य: 2227   |   मटकी : मटाकी (डब्ल्यू) अधिकतम मूल्य: 7420 न्यूनतम मूल्य: 7420   |   सेम : सेम (साबुत) अधिकतम मूल्य: 6000 न्यूनतम मूल्य: 1000   |   सेम : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 4000   |   कसावा : टैपियोका अधिकतम मूल्य: 2500 न्यूनतम मूल्य: 800   |   अमफोफैलस : अम्फोफैलस अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 2200   |   हरी सोंठ : कच्चा अदरक अधिकतम मूल्य: 10000 न्यूनतम मूल्य: 1100   |   धनिया बीज : धनिया बीज अधिकतम मूल्य: 11000 न्यूनतम मूल्य: 4000   |   धनिया बीज : बदामी स्टीम अधिकतम मूल्य: 8500 न्यूनतम मूल्य: 8400   |   धनिया बीज : मध्यम हरा अधिकतम मूल्य: 6800 न्यूनतम मूल्य: 4500   |   काबुली चना : कुलथी (साबूत) अधिकतम मूल्य: 3800 न्यूनतम मूल्य: 3100   |   नवाने : नवाने हाइब्रिड अधिकतम मूल्य: 2737 न्यूनतम मूल्य: 2300   |   अन्डी के बीज : एरंड का बीज अधिकतम मूल्य: 5605 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   अन्डी के बीज : एरंड अधिकतम मूल्य: 5525 न्यूनतम मूल्य: 5150   |   कोपरा : कोपरा अधिकतम मूल्य: 16166 न्यूनतम मूल्य: 7580   |   सुखी मिर्ची : ब्यादगी अधिकतम मूल्य: 32000 न्यूनतम मूल्य: 28000   |   सुखी मिर्ची : मन्कटटू अधिकतम मूल्य: 16000 न्यूनतम मूल्य: 14000   |   सुखी मिर्ची : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 3599 न्यूनतम मूल्य: 2599   |   सुखी मिर्ची : गुन्टूर अधिकतम मूल्य: 18000 न्यूनतम मूल्य: 16000   |   सोफ़ : Soanf अधिकतम मूल्य: 12185 न्यूनतम मूल्य: 5000   |   अजवाईन : Ajwan अधिकतम मूल्य: 13210 न्यूनतम मूल्य: 5000   |   नारियल : नारियल अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 2430   |   नारियल : बड़ा अधिकतम मूल्य: 2900 न्यूनतम मूल्य: 1700   |   नारियल : ग्रेड-I अधिकतम मूल्य: 30000 न्यूनतम मूल्य: 25000   |   नारियल : ग्रेड-III अधिकतम मूल्य: 19500 न्यूनतम मूल्य: 16500   |   रतालू : शकरकन्द अधिकतम मूल्य: 3600 न्यूनतम मूल्य: 1300   |   गाजर : गाजर अधिकतम मूल्य: 8700 न्यूनतम मूल्य: 500   |   बंदगोभी : गोभी अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 300   |   चचेंड़ा : चिचिण्डा अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 400   |   चुकन्दर : बीटरूट अधिकतम मूल्य: 6500 न्यूनतम मूल्य: 300   |   ककडी : खीरा अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 200   |   रिज गार्ड (तोरी) : काली तोरी अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 678   |   मूली : मूली अधिकतम मूल्य: 2800 न्यूनतम मूल्य: 250   |   ठोंडेकाई : थोन्डेकाई अधिकतम मूल्य: 2800 न्यूनतम मूल्य: 900   |   शलगम : मिर्च अधिकतम मूल्य: 10000 न्यूनतम मूल्य: 1000   |   हरा ऑवले : कच्चा आवरे (साबुत) अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 1200   |   अलसांडीकाई : अलसांडेकाई अधिकतम मूल्य: 2400 न्यूनतम मूल्य: 1100   |   चाऊ चाऊ : चाव चाव अधिकतम मूल्य: 1500 न्यूनतम मूल्य: 800   |   सहजन की फली : ड्रमस्टीक अधिकतम मूल्य: 9700 न्यूनतम मूल्य: 600   |   चपरड आवले : चप्प्राडा आवरेकाई अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 1600   |   आम : मैंगो - रा- राइप अधिकतम मूल्य: 6000 न्यूनतम मूल्य: 900   |   मीठा कद्दू : मीठा कद्दू अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 400   |   भिगोया हुआ मटर : भिगोया हुआ मटर अधिकतम मूल्य: 8000 न्यूनतम मूल्य: 3500   |   सीमेबाडनेकाई : सीमेबडानेंकाई अधिकतम मूल्य: 2100 न्यूनतम मूल्य: 1400   |   नूल खोल : नूल खोल अधिकतम मूल्य: 2000 न्यूनतम मूल्य: 600   |   सुवर्णा गड्डे : सूवर्णागड्डे अधिकतम मूल्य: 2900 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   नीबू : Lime अधिकतम मूल्य: 5053 न्यूनतम मूल्य: 900   |   कटहल का फल : कठहल अधिकतम मूल्य: 1800 न्यूनतम मूल्य: 500   |   जामुन : Jamun अधिकतम मूल्य: 6800 न्यूनतम मूल्य: 1600   |   अमरूद : अमरूद अधिकतम मूल्य: 5200 न्यूनतम मूल्य: 1000   |   खरबूजा : खरबूजा अधिकतम मूल्य: 2500 न्यूनतम मूल्य: 1300   |   अनार : अनार अधिकतम मूल्य: 12500 न्यूनतम मूल्य: 1400   |   कोमल नारियल : कच्चा नारियल अधिकतम मूल्य: 24000 न्यूनतम मूल्य: 1000   |   सूवा (दिलसीड) : सूवा (दिल सीड) अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 4700   |   मसूर दाल : मसूरी दाल अधिकतम मूल्य: 9800 न्यूनतम मूल्य: 5875   |   मसूर दाल : काला मसूर न्यू अधिकतम मूल्य: 7700 न्यूनतम मूल्य: 6670   |   तूर दाल : तूर दाल अधिकतम मूल्य: 10700 न्यूनतम मूल्य: 8000   |   तूर दाल : अन्य अधिकतम मूल्य: 9760 न्यूनतम मूल्य: 8920   |   बंगली चना दाल : चना दाल अधिकतम मूल्य: 7700 न्यूनतम मूल्य: 5800   |   बंगली चना दाल : अन्य अधिकतम मूल्य: 6350 न्यूनतम मूल्य: 6250   |   उर्द की दाल : उड़द की दाल अधिकतम मूल्य: 12700 न्यूनतम मूल्य: 5629   |   मूग दाळ : मूंग दाल अधिकतम मूल्य: 11200 न्यूनतम मूल्य: 7400   |   मूग दाळ : अन्य अधिकतम मूल्य: 8170 न्यूनतम मूल्य: 8000   |   मूँगफली का बीज : मूंगफली का बीज अधिकतम मूल्य: 9500 न्यूनतम मूल्य: 6000   |   आवरे दाल : ऑवरे दाल अधिकतम मूल्य: 6000 न्यूनतम मूल्य: 5800   |   अलसांडे ग्राम : अलसाडे ग्राम अधिकतम मूल्य: 6300 न्यूनतम मूल्य: 3270   |   सोजी : सोजी अधिकतम मूल्य: 5100 न्यूनतम मूल्य: 5100   |   चेनंगी दाल : चेनंगी दाल अधिकतम मूल्य: 8100 न्यूनतम मूल्य: 7800   |   हांथी रतालू : Elephant Yam (Suran) अधिकतम मूल्य: 3540 न्यूनतम मूल्य: 1400   |   फरसबी : French Beans (Frasbean) अधिकतम मूल्य: 6000 न्यूनतम मूल्य: 1100   |   इण्डियन बिन्स (सीम) : Indian Beans (Seam) अधिकतम मूल्य: 3500 न्यूनतम मूल्य: 2800   |   पापडी : Surat Beans (Papadi) अधिकतम मूल्य: 4250 न्यूनतम मूल्य: 2225   |   अरहर फली : Pigeon Pea (Arhar Fali) अधिकतम मूल्य: 8850 न्यूनतम मूल्य: 4350   |   पालक (भाजी) : Little gourd (Kundru) अधिकतम मूल्य: 6056 न्यूनतम मूल्य: 500   |   दागदार तुरई (परवल) : Pointed gourd (Parval) अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 975   |   काकडी : Long Melon (Kakri) अधिकतम मूल्य: 600 न्यूनतम मूल्य: 400   |   करतोला : Kartali (Kantola) अधिकतम मूल्य: 2200 न्यूनतम मूल्य: 1400   |   गोल तुरई : Round gourd अधिकतम मूल्य: 2300 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   मटर कोड : Peas cod अधिकतम मूल्य: 8000 न्यूनतम मूल्य: 4500   |   नीबू : Lemon अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 500   |   लोकी : Sponge gourd अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 600   |   मूँगफली के दाने : Groundnut pods (raw) अधिकतम मूल्य: 6835 न्यूनतम मूल्य: 3500   |   कच्चा पपीता : Papaya (Raw) अधिकतम मूल्य: 2000 न्यूनतम मूल्य: 900   |   मूँगफली : मूंगफली (खंडित) अधिकतम मूल्य: 8200 न्यूनतम मूल्य: 7525   |   कोलाकैसिया : Colacasia अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 525   |   आलुबुखारा : Plum अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 1300   |   नाशपाती : Pears अधिकतम मूल्य: 3500 न्यूनतम मूल्य: 650   |   कुम्हेड़ा (चप्पल कद्दू) : Squash(Chappal Kadoo) अधिकतम मूल्य: 1600 न्यूनतम मूल्य: 1200   |   मसरूम : मशरूम अधिकतम मूल्य: 7100 न्यूनतम मूल्य: 6100   |   सलजम : शलजम अधिकतम मूल्य: 1800 न्यूनतम मूल्य: 1200   |   पालक : पालक अधिकतम मूल्य: 3100 न्यूनतम मूल्य: 600   |   मटर : मटर (सूखा) अधिकतम मूल्य: 6750 न्यूनतम मूल्य: 3800   |   टिन्डा : टिण्डा अधिकतम मूल्य: 3500 न्यूनतम मूल्य: 800   |   हरा प्याज : हरा प्याज अधिकतम मूल्य: 5450 न्यूनतम मूल्य: 1000   |   पुदीना : मिनट (पुदीना) अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   काबुली चने : काबली चना (चिकपीज-व्हाइट) अधिकतम मूल्य: 12000 न्यूनतम मूल्य: 3901   |   काबुली चने : Kabul अधिकतम मूल्य: 4520 न्यूनतम मूल्य: 3250   |   सफेद मटर : सफेद मटर अधिकतम मूल्य: 7100 न्यूनतम मूल्य: 4000   |   ग्वार के बीज (क्लस्टर सेम के बीज) : पूरा का पूरा अधिकतम मूल्य: 4050 न्यूनतम मूल्य: 3750   |   ग्वार के बीज (क्लस्टर सेम के बीज) : विभाजित करें अधिकतम मूल्य: 4130 न्यूनतम मूल्य: 3870   |   धान : Sugandha अधिकतम मूल्य: 2370 न्यूनतम मूल्य: 2170   |   धान : Basmati 1509 अधिकतम मूल्य: 2450 न्यूनतम मूल्य: 2290   |